Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.4.2018 Oikeusuutiset

Sosiaaliviraston harhaanjohtava kirje oli painava syy takautuvalle elatustuelle

Vakuutusoikeus: Elatustuki – Hakemuksen myöhästyminen – Painava syy A:n oli adoptoinut rekisteröidyn parisuhdekumppaninsa lapsen (perheensisäinen adoptio), ja Kansaneläkelaitos oli A:n hakemuksesta lakkauttanut elatustuen 1.12.2009 lukien. Sittemmin A oli hakenut lapsesta elatustukea 6.4.2015 jätetyllä hakemuksella 1.12.2009 lukien ja kertonut, että elatustuki oli virheellisesti lakkautettu, koska A oli saanut kaupungin sosiaalivirastolta tietoa,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/sosiaaliviraston-harhaanjohtava-kirje-oli-painava-syy-takautuvalle-elatustuelle/
12.2.2017 Oikeusuutiset

Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin. Siviilivihkimisessä noudatettava vihkikaava muuttuu sukupuolineutraaliin muotoon siten, että sanojen ”aviovaimo” ja ”aviomies” asemesta käytetään sanaa ”aviopuoliso”. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/avioliittolain-muutoksen-myota-myos-muita-lainmuutoksia/
15.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeva esitys eduskunnalle

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017 Hallitus on tänään 15.10. antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin. Nyt…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-avioliittolain-edellyttamia-lainmuutoksia-koskeva-esitys-eduskunnalle/
23.5.2014 Oikeusuutiset

Valvira: Tärkeää huomata juuri nyt – lapseksiottamislain soveltamisen siirtymäaika päättyy heinäkuun alussa

Adoptiolaki on ollut voimassa pian kaksi vuotta. Sillä kumottiin laki lapseksiottamisesta. Niiden hakijoiden, joilla on ollut voimassa oleva adoptiolupa uuden adoptiolain tullessa voimaan 1.7.2012, on hyvä muistaa, että lakiin liittyvä siirtymäaika päättyy heinäkuun alussa. Myös adoptioneuvonnassa tämä on otettava huomioon os adoptionhakijalle on myönnetty adoptiolupa vanhan lain aikana eli ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/valvira-tarkeaa-huomata-juuri-nyt-lapseksiottamislain-soveltamisen-siirtymaaika-paattyy-heinakuun-alussa/
2.4.2014 Oikeusuutiset

KKO purki adoptiopäätöksen, ilmeisen väärää lain soveltamista

KKO:2014:19 Adoptio Ylimääräinen muutoksenhaku – Hakemusasiassa tehdyn päätöksen purkaminen Vahvistaessaan vuonna 2013 täysi-ikäisen A:n ja hänen kasvatti-isänsä B:n välisen adoption käräjäoikeus oli tarkoittanut vahvistaa sellaisen adoption, jossa A:n vanhempina olisivat B ja A:n äiti C. B:n ja C:n välinen avioliitto oli kuitenkin purkautunut jo vuonna 2009 avioeroon. Kun käräjäoikeuden tarkoittama…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/kko-purki-adoptiopaatoksen-ilmeisen-vaaraa-lain-soveltamista/
21.8.2013 Oikeusuutiset

Yle.fi: Homojen oikeudet ottavat Euroopassa askelia eteen- ja taaksepäin

Homoseksuaalisuuden vastaisen lainsäädäädännön kiristyminen Venäjällä ja homojen syrjintä puhuttavat Euroopassa, mutta samaan aikaan homoparien oikeus avioliittoon on ottanut aimo harppauksen eteenpäin EU-maissa homojen rekisteröidyt parisuhteet ovat jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Samaan aikaan, kun Venäjä rajoittaa homoseksuaalien oikeuksia ja Itä-Euroopasta kantautuu muutenkin tietoja homojen vastaisten asenteiden kovenemisesta, toisaalla Euroopassa homojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/yle-fi-homojen-oikeudet-ottavat-euroopassa-askelia-eteen-ja-taaksepain/
21.2.2013 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Perheen sisäisen adoption kieltäminen naimattomilta samaa sukupuolta oleville – kun se oli sallittu naimattomille, eri sukupuolta oleville – oli syrjivää

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto totesi ratkaisussaan, että se ei nähnyt perusteita erilaiselle kohtelulle perheen sisäisessä adoptiossa pelkästään sukupuolen perusteella, kun eri sukupuolta oleville naimattomille henkilöille perheen sisäinen adoptio oli sallittu. Sen sijaan EIT korosti, että ratkaisussa ei edellytetty perheen sisäisen adoption hyväksymisen laajentamista myös niihin tilanteisiin, joissa avioliitossa eläville henkilöille …

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/eitn-suuri-jaosto-perheen-sisaisen-adoption-kieltaminen-naimattomilta-samaa-sukupuolta-oleville-kun-se-oli-sallittu-naimattomille-eri-sukupuolta-oleville-oli-syrjivaa/
15.3.2022 Oikeusuutiset

Yleinen pitkäkestoinen kokoontumiskielto loukkasi EIS 11 artiklaa

  General anti-COVID measures prohibiting public events for a lengthy period were in breach of the Convention In the case of Communaute genevoise d’action syndicale (CGAS) v. Switzerland (application no. 21881/20) the applicant association complained of being deprived of the right to organise and participate in public events following the…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/yleinen-pitkakestoinen-kokoontumiskielto-loukkasi-eis-11-artiklaa/
27.10.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin velvoittaa Puolan maksamaan miljoona euroa päivässä niin pitkään kuin oikeusvaltioperiaatetta rikotaan

As it has not suspended the application of the provisions of national legislation relating, in particular, to the areas of jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court, Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment in an amount of € 1 000 000. Compliance…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/eu-tuomioistuin-velvoittaa-puolan-maksamaan-miljoona-euroa-paivassa-niin-pitkaan-kun-oikeusvaltioperiaatetta-rikotaan/