Adoptiovanhemman rintaperillisellä ei ollut oikeutta hakea adoption vahvistamispäätöksen purkamista

31.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:37 Ylimääräinen muutoksenhaku – Hakemusasiassa tehdyn päätöksen purkaminen – Adoptio – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Asiavaltuus

Vuonna 2019 kuolleen A:n biologinen lapsi C vaati, että käräjäoikeuden 24.8.2012 antama päätös adoptiosuhteen vahvistamisesta A:n ja jo päätöstä annettaessa täysi-ikäisen B:n välille puretaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla C:n esittämien uusien seikkojen ja todisteiden perusteella.

Korkein oikeus katsoi, ettei C:llä ollut oikeutta hakea adoption vahvistamista koskevan käräjäoikeuden päätöksen purkamista, koska C ei ollut asianosainen adoptiota koskevassa asiassa eikä myöskään sillä perusteella, että hän oli A:n rintaperillinen. Adoptiopäätöksen voimassaoloon ei tässä asiassa liittynyt myöskään sellaisia julkista intressiä koskevia seikkoja, jotka olisivat puoltaneet asialegitimaation laajentamista asianosaispiirin ulkopuolelle. Sen vuoksi Korkein oikeus jätti hakemuksen tutkimatta.

KKO:2021:37

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments