Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.1.2019 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö myöntänyt apurahoja 26.11.2018

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 26.11.2018 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille:   Turun yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailujoukkueelle 835,13 euroa kattamaan kesäkuussa 2018 Wienissä järjestetyn kilpailun osallistumiskustannuksia.   Turun yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailujoukkueelle 1 500 euroa kattamaan huhtikuussa 2019 Wienissä järjestettävän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/asianajajaliiton-saatio-myontanyt-apurahoja-26-11-2018/
12.12.2017 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö myöntänyt apurahoja 27.11.2017

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 27.11.2017 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille: Asianajaja Raija-Leena Ojaselle (Dittmar & Indrenius Oy) 2 500 euroa apurahan kattamaan Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa suoritettavan LL.M.-tutkinnon suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia. Asianajaja Toni Malmiselle (Hannes Snellman Oy) 1 500 euroa asianajotoiminnan historiaa koskevaan tutkimushankkeeseen ”Modernin asianajajarekrytoinnin ja urakehitysmallin synty Yhdysvalloissa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/asianajajaliiton-saatio-myontanyt-apurahoja-27-11-2017/
20.7.2017 Oikeusuutiset

Olkiluodon ydinvoimalan liittyvässä välimiesmenettelyssä annettiin osapäätös

Lopullinen ja sitova osapäätös Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, joka koskee Olkiluoto 3 EPR -ydinvoimaprojektin viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. ​ Välimiesoikeus käsittelee osapäätöksessään projektin suunnittelu- ja lisensiointidokumentaation valmistelua, toimittamista, katselmointia ja hyväksyntää. Tämä käsittää niitä keskeisiä asioita, joihin laitostoimittaja perustaa päävaateensa TVO:ta vastaan, kuten myös tiettyjä asioita, joihin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/olkiluodon-ydinvoimalan-liittyvassa-valimiesmenettelyssa-annettiin-osapaatos/
22.3.2016 Oikeusuutiset

ICC: Kongon entinen varapresidentti syyllinen sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on eilen antamassaan päätöksessä ensi kertaa katsonut, että henkilö voi olla vastuussa sodassa tehdyistä raiskauksista ja murhista epäsuorasti sillä perusteella, että hän oli toiminut varsinaisten rikosten tekijöiden johtajana. Sodassa tehtyjen raiskausten katsottiin niin ikään ensimmäistä kertaa täyttäneen sotarikosten ja rikosten ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistön. Juttuun hyväksyttiin 5229 luonnollista…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/icc-kongon-entinen-varapresidentti-syyllinen-sotarikoksiin-ja-rikoksiin-ihmisyytta-vastaan/
9.5.2022 Tiedotteet

Ukraina ja kansainvälinen rikostuomioistuin: asianajajien rooli. Maksuton webinaari asianajajille 20.5.2022

CCBE ja European Lawyers Foundation (ELF) kutsuvat Asianajajaliiton jäsenet osallistumaan ajankohtaiseen verkkoseminaariin, joka syventää ymmärrystä Ukrainan sotaan liittyvää kansainvälisen rikostuomioistuimen roolista sekä tarjoaa johdannon ICC:hen ja Rooman perussääntöön. Verkkoseminaarissa tarkastellaan myös uhreja puolustavien juristien roolia ICC:ssä. Lisäksi seminaarissa keskitytään yleisen toimivallan periaatteen soveltamiseen, jonka mukaan valtiot voivat asettaa syytteeseen alueellaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/ukraina-ja-kansainvalinen-rikostuomioistuin-asianajajien-rooli-maksuton-webinaari-asianajajille-20-5-2022/
25.3.2022 Oikeusuutiset

Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä Ukrainassa sotarikollisten saamiseksi oikeudelliseen vastuuseen

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus. Suomi on sitoutunut tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä Ukrainassa tehtyjen kansainvälisten rikosten tutkimiseksi, jotta tekijät saadaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti tänään kansainvälisessä ministeritapaamisessa. Oikeusministeri Henriksson osallistui etäyhteyden välityksellä Ison-Britannian varapääministerin ja oikeusministerin Dominic Raabin koolle kutsumaan tapaamiseen, jonne otti osaa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/suomi-tukee-kansainvalisen-rikostuomioistuimen-tyota-ukrainassa-sotarikollisten-saamiseksi-oikeudelliseen-vastuuseen/