Asianajajaliiton Säätiö myöntänyt apurahoja 27.11.2017

12.12.2017 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 27.11.2017 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille:

Asianajaja Raija-Leena Ojaselle (Dittmar & Indrenius Oy) 2 500 euroa apurahan kattamaan Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa suoritettavan LL.M.-tutkinnon suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Asianajaja Toni Malmiselle (Hannes Snellman Oy) 1 500 euroa asianajotoiminnan historiaa koskevaan tutkimushankkeeseen ”Modernin asianajajarekrytoinnin ja urakehitysmallin synty Yhdysvalloissa 1870-1945”.

Helsingin yliopiston Philip C. Jessup International Law Moot Court -joukkueelle 1 500 euroa kattamaan huhtikuussa 2018 Washington D.C:ssä järjestettävästä loppukilpailusta aiheutuvia kustannuksia.

Helsingin yliopiston ICC Moot Court Competition -joukkueelle 1 500 euroa kattamaan 27.5.-1.6.2018 Haagissa järjestettävän oikeustapauskilpailun osallistumiskustannuksia.

Helsingin yliopiston Telders Moot Court -joukkueelle 1 500 euroa kattamaan 24.-26.5.2018 Haagissa järjestettävän oikeustapauskilpailun osallistumiskustannuksia.

Lapin yliopiston Vis Moot Team -joukkueelle 1 500 euroa kattamaan Wienissä 22.3.-29.3.2018 järjestettävän oikeustapauskilpailun osallistumiskustannuksia.

Helsingin yliopiston Vis Moot Team -joukkueelle 1 500 euroa kattamaan 23.3.-29.3.2018 Wienissä ja Hongkongissa 11.3.-18.3.2018 järjestettävien oikeustapauskilpailujen osallistumiskustannuksia. Oikeustapausjoukkueiden osalta apuraha on ehdollinen ja edellyttää, että joukkueen muualta saama taloudellinen tuki ei riitä kattamaan kilpailusta aiheutuvia kuluja.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen ja Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille lakimiehille ja oikeustapauskilpailujoukkueille.