Olkiluodon ydinvoimalan liittyvässä välimiesmenettelyssä annettiin osapäätös

20.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lopullinen ja sitova osapäätös Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, joka koskee Olkiluoto 3 EPR -ydinvoimaprojektin viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. ​

Välimiesoikeus
käsittelee osapäätöksessään projektin suunnittelu- ja
lisensiointidokumentaation valmistelua, toimittamista, katselmointia ja
hyväksyntää. Tämä käsittää niitä keskeisiä asioita, joihin
laitostoimittaja perustaa päävaateensa TVO:ta vastaan, kuten myös
tiettyjä asioita, joihin TVO:n vaateet laitostoimittajaa kohtaan
perustuvat. Osapäätöksessä on lopullisesti ratkaistu suurin osa
käsitellyistä asioista TVO:n eduksi ja toisaalta hylätty suurin osa
laitostoimittajan väitteistä näiltä osin.

Vaikka osapäätös ei
ottanut kantaa osapuolten esittämiin rahamääräisiin vaatimuksiin, siinä
on lopullisesti hylätty laitostoimittajan analyysimetodi, jolla se on
perustellut pääasiallisia rahallisia vaateitaan TVO:ta kohtaan. Aiemmin
annettu osapäätös, joka käsitteli riidan alkuvaiheiden asioita, kuten
aikataulua, lisensiointia ja lisensioitavuutta sekä
järjestelmäsuunnittelua, annettiin marraskuussa 2016. Myös se oli
TVO:lle myönteinen. Välimiesmenettely on edelleen kesken ja ainakin yksi
osapäätös on vielä tulossa ennen lopullista päätöstä, jolla
välimiesoikeus määrittää osapuolten korvausvelvollisuudet.

TVO
pitää vaatimuksiaan hyvin perusteltuina ja on todennut laitostoimittajan
vaateet perusteettomiksi. Nyt annetun osapäätöksen ja marraskuussa 2016
annetun osapäätöksen sisältö vahvistaa edelleen tätä näkemystä, kuten
myös TVO:n käsitystä siitä, että TVO:n vaatimukset ovat
laitostoimittajan vaatimuksia vahvempia.

Olkiluoto 3 EPR
-projekti on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella
konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP
SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat
laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa
sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan aikataulun mukaan laitosyksikön
säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella.

OL3 EPR -projektiin liittyvässä välimiesmenettelyssä annettiin osapäätös

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments