Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.9.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu toiminimiyrittäjien rinnastamisesta toimeksiantajan työntekijöihin vahingonkorvauksen isännänvastuun osalta

Vaa­HO:2023:6 Vakuutussopimus – Vastuuvakuutus – Vahingonkorvaus – Työnantajan korvausvastuu – Työntekijään rinnastettava itsenäinen yrittäjä – Todistustaakka Asiassa oli kysymys muun muassa siitä, oliko itsenäiset yrittäjät Toiminimi RF (työnjohtopalvelut) ja Toiminimi LL (rakennus- ja timanttiporaustyöt) rinnastettava KVR-urakkasopimuksen mukaisen pääurakoitsija B Oy:n työntekijöihin ja kanavoituiko vastuu näiden itsenäisten yrittäjien väitetystä huolimattomuudesta siten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/hovioikeuden-ratkaisu-toiminimiyrittajien-rinnastamisesta-toimeksiantajan-tyontekijoihin-vahingonkorvauksen-isannanvastuun-osalta/
1.4.2022 Oikeusuutiset

Kaupungin lakisääteiseen velvollisuuteen kuuluva vammaisen henkilön ohjeistus oli ollut virheellinen – kaupunki velvollinen korvaamaan kolmannelle aiheutuneen vahingon

KKO:2022:21 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Syy-yhteys Kaupunki oli antanut vaikeavammaiselle B:lle tietopaketin henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyvistä asioista. Tietopaketissa annetun ohjeen mukaan työntekijäin ryhmähenkivakuutus ei ollut lakisääteinen vakuutus vaan työnantaja voi ottaa avustajalleen vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. B ei ollut ottanut avustajanaan toiminutta työntekijää varten mainittua vakuutusta, vaikka hänellä olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/kaupungin-lakisaateiseen-velvollisuuteen-kuuluva-vammaisen-henkilon-ohjeistus-oli-ollut-virheellinen-kaupunki-velvollinen-korvaamaan-kolmannelle-aiheutuneen-vahingon/
28.12.2016 Oikeusuutiset

KKO kumosi homesairaalaa koskevan hovioikeuden tuomion

Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta kun homealtistusta koskeva epäily oli herännyt. Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Vaasan hovioikeuden tuomion, jolla pohjanmaalaisen kuntayhtymän katsottiin laiminlyöneen työsuojelun velvollisuuksiaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kosteus- ja homevaurioiden selvittämisessä ja poistamisessa. KKO kumosi myös kuntayhtymälle määrätyn velvollisuuden maksaa korvauksia kätilöille, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/kko-kumosi-homesairaalaa-koskevan-hovioikeuden-tuomion/
19.4.2016 Oikeusuutiset

Varoitukseen johtanut menettely oli myös irtisanoimisperuste, kun menettelyn vahingollisuus ja laajuus paljastui varoituksen antamisen jälkeen

HelHO:2016:5 Työsopimus Työsopimuksen päättäminen Vahingonkorvaus Työntekijän korvausvastuu Hovioikeus toteaa, että antamalla työntekijälle varoituksen työnantaja lähtökohtaisesti luopuu vallastaan reagoida varoituksen kohteena olleeseen työntekijän menettelyyn ankarammin. Varoitus ja irtisanominen ovat siten luonteeltaan toistensa vaihtoehtoja. A:n työsuhteen päättämisen perusteena olevat virheet ja laiminlyönnit olivat tapahtuneet pääasiassa jo ennen ensimmäisen varoituksen antamista. Kuten edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/varoitukseen-johtanut-menettely-oli-myos-irtisanoimisperuste-kun-menettelyn-vahingollisuus-ja-laajuus-paljastui-varoituksen-antamisen-jalkeen/
1.9.2015 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös isännän korvausvastuusta ja tuomioistuimen toimivallasta vain työnantajan valitettua korvausmäärästä

KKO:2015:57 Vahingonkorvaus – Kanavointi – Korvausvastuun jakaantuminen – Virkamiehen korvausvastuu Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäyntimenettely Muutoksenhaku Käräjäoikeus oli tuominnut virkamiehen virkasalaisuuden rikkomisesta ja velvoittanut hänet ja valtion yhteisvastuullisesti suorittamaan asianomistajalle korvausta kärsimyksestä ja oikeudenkäyntikuluista. Tuomiolauselman mukaan korvaukset saatiin periä virkamieheltä, jos niitä ei saatu perittyä valtiolta. Valtio valitti korvausten osalta hovioikeuteen. Hovioikeus alensi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/ennakkopaatos-isannan-korvausvastuusta-ja-tuomioistuimen-toimivallasta-vain-tyonantajan-valitettua-korvausmaarasta/
15.5.2018 Oikeusuutiset

Työntekijä ei vastannut työnantajan sopimusrikkomuksen aiheuttamasta vahingosta, vaikka työsuoritus perustui henkilökohtaiseen tarkastussertifikaattiin

VaaHO:2018:4 Työntekijän vahingonkorvausvastuu työnantajan sopimuskumppanille S Oy oli ostanut rahoitusleasing-järjestelyn avulla henkilönostimen N Oy:ltä. Kaupanteon jälkeen henkilönostimessa oli ilmennyt useita virheitä ja puutteellisuuksia. A, joka oli sertifioitu henkilönostintarkastaja, oli suorittanut henkilönostimelle perusteellisen määräaikaistarkastuksen ennen henkilönostimen luovutusta S Oy:lle. Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko A vastuussa työnantajansa N Oy:n sopimuskumppanille S…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tyontekija-ei-vastannut-tyonantajan-sopimusrikkomuksen-aiheuttamasta-vahingosta-vaikka-tyosuoritus-perustui-henkilokohtaiseen-tarkastussertifikaattiin/
2.12.2017 Oikeusuutiset

Aiheutunut vahinko ei ollut syy-yhteydessä syyksi luettuun menettelyyn

KKO:2017:81 Työsopimuslain säännösten rikkominen Palkkaturva Rikosvahingon korvaaminen Vahingonkorvaus – Syy-yhteys Työnantajan edustaja A oli tuomittu rangaistukseen työsopimuslakirikkomuksista, koska hän oli laiminlyönyt antaa työntekijöille työtodistukset ja palkkalaskelmia. Työntekijät olivat vaatineet A:lta korvausta vahingosta, joka heidän mukaansa oli aiheutunut siitä, että he eivät A:n syyksi luetun menettelyn vuoksi olleet saaneet työsuhteesta johtuvia…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/aiheutunut-vahinko-ei-ollut-syy-yhteydessa-syyksi-luettuun-menettelyyn/
31.3.2017 Oikeusuutiset

KKO pysytti Sähköalojen ammattiliitolle tuomitun korvausvelvollisuuden

Ammattiliitto laiminlöi lupauksistaan huolimatta jäsentensä edunvalvonnan. KKO 2017:15 Korkein oikeus (KKO) on pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Sähköalojen ammattiliitto ry eli Sähköliitto velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia työstään irtisanotuille jäsenilleen. KKO:n mukaan ammattiliitto ei ollut hoitanut asianmukaisella tavalla sitoumuksiaan jäseniään kohtaan kahden paperitehtaan sulkemiseen liittyneiden irtisanomisten yhteydessä. Irtisanomiset liittyivät Kemijärvellä ja Summassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kko-pysytti-sahkoalojen-ammattiliitolle-tuomitun-korvausvelvollisuuden/