Aiheutunut vahinko ei ollut syy-yhteydessä syyksi luettuun menettelyyn

2.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:81

Työsopimuslain säännösten rikkominen
Palkkaturva
Rikosvahingon korvaaminen
Vahingonkorvaus – Syy-yhteys

Työnantajan edustaja A oli tuomittu
rangaistukseen työsopimuslakirikkomuksista, koska hän oli laiminlyönyt
antaa työntekijöille työtodistukset ja palkkalaskelmia. Työntekijät
olivat vaatineet A:lta korvausta vahingosta, joka heidän mukaansa oli
aiheutunut siitä, että he eivät A:n syyksi luetun menettelyn vuoksi
olleet saaneet työsuhteesta johtuvia saataviaan palkkaturvana.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei
työntekijöille aiheutunut vahinko ollut korvausvastuun edellyttämässä
syy-yhteydessä A:n syyksi luettuun menettelyyn. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments