Ennakkopäätös isännän korvausvastuusta ja tuomioistuimen toimivallasta vain työnantajan valitettua korvausmäärästä

1.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:57

Vahingonkorvaus – Kanavointi – Korvausvastuun jakaantuminen – Virkamiehen korvausvastuu
Oikeudenkäyntikulut
Oikeudenkäyntimenettely
Muutoksenhaku

Käräjäoikeus oli tuominnut virkamiehen virkasalaisuuden rikkomisesta ja
velvoittanut hänet ja valtion yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistajalle korvausta kärsimyksestä ja oikeudenkäyntikuluista.
Tuomiolauselman mukaan korvaukset saatiin periä virkamieheltä, jos niitä
ei saatu perittyä valtiolta. Valtio valitti korvausten osalta
hovioikeuteen. Hovioikeus alensi korvausten määrää myös virkamiehen
osalta todeten, että korvaukset saadaan periä virkamieheltä vain, jos
niitä ei saada perittyä valtiolta. Kysymys hovioikeuden menettelyn
oikeellisuudesta ja korvausvastuiden kanavoinnista. Ks. KKO:1988:43

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments