KKO pysytti Sähköalojen ammattiliitolle tuomitun korvausvelvollisuuden

31.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ammattiliitto laiminlöi lupauksistaan huolimatta jäsentensä edunvalvonnan. KKO 2017:15

Korkein oikeus (KKO) on pitänyt
ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Sähköalojen ammattiliitto ry eli
Sähköliitto velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia työstään
irtisanotuille jäsenilleen. KKO:n mukaan ammattiliitto ei ollut hoitanut
asianmukaisella tavalla sitoumuksiaan jäseniään kohtaan kahden
paperitehtaan sulkemiseen liittyneiden irtisanomisten yhteydessä.

Irtisanomiset liittyivät Kemijärvellä ja Summassa sijainneiden Stora
Enson paperitehtaiden sulkemisiin. Sähköliiton hallitus oli
irtisanomisten jälkeen päättänyt tutkia niihin johtaneet yt-neuvottelut
ja tarvittaessa riitauttaa ne. Liitto oli julkaissut kotisivuillaan
päätöksestään tiedotteen, jossa todettiin, että käytännössä
riitauttaminen olisi merkinnyt Stora Enson haastamista oikeuteen.
Sähköliitto ei ollut kuitenkaan nostanut asiassa kannetta.

Paperiliitto sen sijaan oli päätynyt nostamaan kanteen samoista
yt-neuvotteluista, ja työtuomioistuin oli tuominnut Stora Enson
maksamaan irtisanotuille Paperiliiton jäsenille hyvitystä
yhteistoimintalain vastaisesta menettelystä.

Sähköliittoon kuuluneet irtisanotut työntekijät vaativat liitoltaan
vahingonkorvausta, koska se ei ollut nostanut ilmoituksestaan huolimatta
hyvityskannetta eikä myöskään ilmoittanut siitä työntekijöille ennen
kanneajan umpeutumista. Työntekijät katsoivat, että heiltä oli
Sähköliiton laiminlyönnin vuoksi jäänyt saamatta hyvitys, jonka he
olisivat saaneet, jos kanne olisi nostettu.

KKO totesi hovi- ja käräjäoikeuden tavoin, että Sähköliitto oli
velvollinen korvaamaan irtisanotuille työntekijöille aiheutuneen
vahingon. KKO:n mukaan irtisanotuilla työntekijöillä oli Sähköliitolta
saamiensa tietojen perusteella ollut perusteltu aihe luottaa siihen,
että Sähköliitto valvoo heidän etujaan ilmoittamallaan,
ammattiyhdistyksille yleisesti kuuluvalla tavalla.

KKO ei ottanut kantaa korvausten määriin. Hovioikeus oli
käräjäoikeuden tavoin velvoittanut Sähköliiton maksamaan kullekin asian
kantajalle vahingonkorvausta 8000 euroa.

Tiedote: Sähköalojen ammattiliitolle tuomittu korvausvelvollisuus pysyy

KKO:2017:15

Ammattiliiton hallitus oli
päättänyt tutkia työntekijöiden irtisanomiseen johtaneet
yhteistoimintaneuvottelut ja riitauttaa asian, jos menettely
todettaisiin lainvastaiseksi. Päätöksestä julkaistiin liiton
kotisivuilla tiedote, jossa todettiin lisäksi, että käytännössä tämä
merkitsisi työnantajan haastamista oikeuteen. Ammattiliitto ei nostanut
kannetta.

Työtuomioistuin tuomitsi samoja
yhteistoimintamenettelyjä koskevan kanteen perusteella toisen
ammattiliiton jäsenille hyvitystä yhteistoimintalain vastaisen
menettelyn johdosta.

Korkein oikeus katsoi, että irtisanotuilla
työntekijöillä oli ammattiliitolta saamiensa tietojen perusteella ollut
perusteltu aihe luottaa siihen, että liitto valvoo heidän etujaan
ilmoittamallaan, ammattiyhdistyksille yleisesti kuuluvalla tavalla. Näin
syntynyt toimintavelvollisuus voitiin rinnastaa asiamiehen
velvoitteisiin tämän hoitaessa toisten asioita toimeksiantosopimuksen
nojalla. Ammattiliiton vahingonkorvausvastuu työntekijöille määräytyi
sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments