KKO kumosi homesairaalaa koskevan hovioikeuden tuomion

28.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta kun homealtistusta koskeva epäily oli herännyt.

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Vaasan hovioikeuden tuomion, jolla pohjanmaalaisen kuntayhtymän katsottiin laiminlyöneen työsuojelun velvollisuuksiaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kosteus- ja homevaurioiden selvittämisessä ja poistamisessa. KKO kumosi myös kuntayhtymälle määrätyn velvollisuuden maksaa korvauksia kätilöille, jotka olivat sairastuneet synnytysosaston sisäilman ongelmien vuoksi.

KKO:n mukaan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä pystyi osoittamaan, etteivät synnytysosaston rakenteelliset puutteet ja kosteusvauriot olleet sen tiedossa eivätkä ennakoitavissa ennen kätilöiden sairastumista. Sairaalan muilla osastoilla kosteusongelmia oli tutkittu, mutta ne eivät olleet voineet johtua samoista syistä kuin ylimmässä kerroksessa sijainneen synnytysosaston ongelmat. Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta sen jälkeen, kun homealtistusta koskeva epäily oli synnytysosastolla herännyt. Kuntayhtymä ei siten ollut huolimattomuudesta laiminlyönyt sille työturvallisuuslain mukaan kuuluvia tarkkailu- ja ennakointivelvollisuuksiaan, toteaa KKO.   

KKO piti kuitenkin kohtuuttomana sitä, että kätilöt velvoitettaisiin asian hävitessään korvaamaan kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut. Tämän vuoksi kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut jäivät sen itsensä maksettaviksi. 

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus oli aiemmin KKO:n tavoin päätynyt hylkäämään kätilöiden vaatimukset.

 

KKO:2016:99

Vahingonkorvaus – Työnantajan korvausvastuu – Tuottamus
Työturvallisuus

Diaarinumero: S2014/487
Taltionumero: 2661
Antopäivä: 28.12.2016

 

Työntekijät olivat työskennelleet kuntayhtymän sairaalan synnytysosastolla, jolla oli sittemmin todettu kosteus- ja homevaurioita. Työskentelynsä aikana työntekijät olivat sairastuneet sisäilman ongelmista johtuviin sairauksiin. Kanteessaan työntekijät vaativat kuntayhtymältä korvausta sairastumisesta aiheutuneista vahingoista. Kysymys siitä, oliko kuntayhtymä laiminlyönyt työsuojeluvelvollisuuksiaan ja oliko se tuottamuksensa perusteella vahingonkorvausvastuussa työntekijöilleen.

KKO:2016:99

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments