KKO kumosi homesairaalaa koskevan hovioikeuden tuomion

28.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta kun homealtistusta koskeva epäily oli herännyt.

Korkein oikeus
(KKO) on kumonnut Vaasan hovioikeuden tuomion, jolla pohjanmaalaisen
kuntayhtymän katsottiin laiminlyöneen työsuojelun velvollisuuksiaan
Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kosteus- ja homevaurioiden selvittämisessä ja
poistamisessa. KKO kumosi myös kuntayhtymälle määrätyn velvollisuuden maksaa
korvauksia kätilöille, jotka olivat sairastuneet synnytysosaston sisäilman
ongelmien vuoksi.

KKO:n mukaan
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä pystyi
osoittamaan, etteivät synnytysosaston rakenteelliset puutteet ja kosteusvauriot
olleet sen tiedossa eivätkä ennakoitavissa ennen kätilöiden sairastumista.
Sairaalan muilla osastoilla kosteusongelmia oli tutkittu, mutta ne eivät olleet
voineet johtua samoista syistä kuin ylimmässä kerroksessa sijainneen
synnytysosaston ongelmat. Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja
hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta sen jälkeen, kun
homealtistusta koskeva epäily oli synnytysosastolla herännyt. Kuntayhtymä ei
siten ollut huolimattomuudesta laiminlyönyt sille työturvallisuuslain mukaan
kuuluvia tarkkailu- ja ennakointivelvollisuuksiaan, toteaa
KKO.   

KKO piti
kuitenkin kohtuuttomana sitä, että kätilöt velvoitettaisiin asian hävitessään
korvaamaan kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut. Tämän vuoksi kuntayhtymän
oikeudenkäyntikulut jäivät sen itsensä maksettaviksi. 

Keski-Pohjanmaan
käräjäoikeus oli aiemmin KKO:n tavoin päätynyt hylkäämään kätilöiden vaatimukset.

KKO:2016:99


Vahingonkorvaus – Työnantajan korvausvastuu – Tuottamus
Työturvallisuus

Diaarinumero:
S2014/487
Taltionumero:
2661
Antopäivä:
28.12.2016

Työntekijät olivat työskennelleet kuntayhtymän sairaalan
synnytysosastolla, jolla oli sittemmin todettu kosteus- ja
homevaurioita. Työskentelynsä aikana työntekijät olivat sairastuneet
sisäilman ongelmista johtuviin sairauksiin. Kanteessaan työntekijät
vaativat kuntayhtymältä korvausta sairastumisesta aiheutuneista
vahingoista. Kysymys siitä, oliko kuntayhtymä laiminlyönyt
työsuojeluvelvollisuuksiaan ja oliko se tuottamuksensa perusteella
vahingonkorvausvastuussa työntekijöilleen.

KKO:2016:99

Jätä kommentti

  Tilaa  
Ilmoita