Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.1.2023 Oikeusuutiset

Kun määräaikainen työsuhde jatkui uudella sopimuksella, ei kyse ollut vanhuuseläkkeeseen oikeuttavasta työsuhteen päättymisestä

VakO: Työeläke – Työsuhteen päättyminen Kysymys siitä oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kun-maaraaikainen-tyosuhde-jatkui-uudella-sopimuksella-ei-kyse-ollut-vanhuuselakkeeseen-oikeuttavasta-tyosuhteen-paattymisesta/
5.12.2022 Oikeusuutiset

Eläkkeelle jääneen sittemmin saamaa provisiopalkkaa ei tullut huomioida hänen eläkettään laskettaessa

VakO: Työeläke – Vanhuuseläke – Vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke – Eläkkeen määrä – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot – Eläkkeen määrän vääristyminen – Maksuperiaate Asiassa oli ratkaistavana kysymys työansioiden kohdentamisesta ansainta-ajalle myönnettäessä henkilölle vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke. Oikeuskäytännössä edellytyksenä ansioiden kohdentamiselle on pidetty sitä, että takautuvasti maksetun työansion määrä on kuukausieläkkeen viisinkertaista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/elakkeelle-jaaneen-sittemmin-saamaa-provisiopalkkaa-ei-tullut-huomioida-hanen-elakettaan-laskettaessa/
22.11.2022 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Toimeksiantosopimuksen perusteella tehty työ oli työsuhteessa tapahtunutta työskentelyä

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Kysymys siitä tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus totesi, että ratkaistaessa työeläkevakuuttamisessa sovellettavaa lakia on keskeistä arvioida, täyttyvätkö kaikki työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/vakuutusoikeus-toimeksiantosopimuksen-perueteella-tehty-tyo-oli-tyosuhteessa-tapahtunutta-tyoskentelya/
11.11.2022 Oikeusuutiset

Toiminta rauhanturvatehtävissä oikeutti sotilaseläkkeeseen kun henkilö kyseisten tehtävien jälkeen oli sotilasvirassa

VakO: Sotilaseläke – Vanhuuseläke  A oli tullut 25.8.2008 sotilasvirkaan, josta hän oli jäänyt vanhuuseläkkeelle 1.11.2019 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, että A:n YK-palvelusjaksot rauhanturvaaja- ja kriisinhallintatehtävissä 29.4.1986 alkaen olivat olleet palvelua sotilastehtävissä ja ne tuli ottaa huomioon A:n sotilaseläkeajassa myös 25.8.2008 edeltävältä ajalta. VakO 21102:2021

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/toiminta-rauhanturvatehtavissa-oikeutti-sotilaselakkeeseen-kun-henkilo-kyseisten-tehtavien-jalkeen-oli-sotilasvirassa/
14.3.2022 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Ratkaisu työsuhteen luonteesta kokonaisarvioin perusteella, vakuutusasiamies oli yrittäjä

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Kysymys siitä, tuliko vakuutusasiamiehenä toimineeseen A:han soveltaa vuosina 2012 – 2014 yrittäjän eläkelain sijaan työntekijän eläkelakia. Sopimussuhteessa Yhtiön Y kanssa vuodesta 2004 alkaen ollut vakuutusasiamies A myi Yhtiön Y vakuutuksia yhtiön kanssa samaan finanssiryhmään kuuluvasta Pankista X käsin.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vakuutusoikeus-ratkaisu-tyosuhteen-luonteesta-kokonaisarvioin-perusteella-vakuutusasiamies-oli-yrittaja/
2.9.2021 Oikeusuutiset

Suomessa asuvan ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan ulkomaanliikenteessä toimivan rekka-auton kuljettajan työeläke tuli vakuuttaa Suomessa

VakO: Työeläke – Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen – EU-oikeus – Työskentely ulkomailla – Vakuuttamisvelvollisuus Vakuutusoikeus katsoi, että Suomessa asuneeseen, tanskalaisen yrityksen työntekijänä rekkaa Tanskan, Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä ajaneeseen A:han tuli soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, koska hän oli asiaa kokonaisuutena arvioiden harjoittanut huomattavaa osaa toiminnastaan Suomessa Euroopan Unionin lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/suomessa-asuvan-ulkomaisen-yhtion-palveluksessa-olevan-ulkomaanliikenteessa-toimivan-rekka-auton-kuljettajan-tyoelake-tuli-vakuuttaa-suomessa/
24.3.2021 Oikeusuutiset

Selvitystilaan asetetun eläkekassan osakkaan vastuu – Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeudessa on ollut käsiteltävänä 269 asian kokonaisuus, joka on koskenut perustevalitusta työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun maksuunpanosta. Kokonaisuuden ensimmäinen asia on ratkaistu 30.11.2020 ja muut asiat on ratkaistu vuoden 2021 tammi- ja helmikuussa. Päätökset on lähetetty asianosaisille maaliskuussa 2021. Eläkekassa oli asetettu taloudellisen tilanteen vuoksi selvitystilaan ja myöhemmin haettu konkurssiin. Vakuutusoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/selvitystilaan-asetetun-elakekassan-osakkaan-vastuu/
27.1.2021 Oikeusuutiset

VakO: Työsuhteen tunnusmerkit täyttyivät, mutta kokonaisarvion perusteella työskentely ei ollut tapahtunut työeläkelaissa tarkoitetulla tavalla työsuhteessa

VakO 3040:2019 Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Asiassa ratkaistiin kysymys siitä, oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella katsottiin, että kaikki työsopimuslain mukaiset työsuhteen yksittäiset tunnusmerkit täyttyivät, mutta kokonaisarvion perusteella työskentely ei ollut tapahtunut mainitussa laissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/vako-tyosuhteen-tunnusmerkit-tayttyivat-mutta-kokonaisarvion-perusteella-tyoskentely-ei-ollut-tapahtunut-tyoelakelaissa-tarkoitetulla-tavalla-tyosuhteessa/
7.7.2020 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden ratkaisu rikostuomion vaikutuksesta työeläkettä koskekevaan vakuuttamisvelvollisuuteen

VakO: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus   A:lla oli ollut määräysvallassaan kaksi yritystä F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan F Oy:n työeläkevakuutuksessa ja F Oy oli suorittanut työeläkevakuutusmaksut. Verotarkastuksessa F Oy:n liiketoimintaa ei pidetty todellisena itsenäisenä liiketoimintana ja hovioikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/vakuutusoikeuden-ratkaisu-rikostuomion-vaikutuksesta-tyoelaketta-koskekevaan-vakuuttamisvelvollisuuteen/
18.9.2018 Oikeusuutiset

A katsottiin eläkevakuutusvelvolliseksi vailla liiketoimintaa olleiden osakeyhtiöiden sijasta

Vakuutusoikeus 2219:2016: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus Asiassa ratkaistiin kysymys työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisesta tahosta. A:n mielestä työnantaja-asemassa olivat olleet X Oy ja Y Oy, mutta niitä pidettiin laskuttajayhtiöinä ja tilannetta niin sanottuna nimenvuokraamisena. Yhtiöillä ei katsottu olleen omaa todellista liiketoimintaa eikä myöskään niiden työnantaja-asemaa pidetty todellisena. A:n katsottiin harjoittaneen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/a-katsottiin-elakevakuutusvelvolliseksi-vailla-liiketoimintaa-olleiden-osakeyhtioiden-sijasta/