Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.3.2022 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Ratkaisu työsuhteen luonteesta kokonaisarvioin perusteella, vakuutusasiamies oli yrittäjä

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Kysymys siitä, tuliko vakuutusasiamiehenä toimineeseen A:han soveltaa vuosina 2012 – 2014 yrittäjän eläkelain sijaan työntekijän eläkelakia. Sopimussuhteessa Yhtiön Y kanssa vuodesta 2004 alkaen ollut vakuutusasiamies A myi Yhtiön Y vakuutuksia yhtiön kanssa samaan finanssiryhmään kuuluvasta Pankista X käsin.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vakuutusoikeus-ratkaisu-tyosuhteen-luonteesta-kokonaisarvioin-perusteella-vakuutusasiamies-oli-yrittaja/
2.9.2021 Oikeusuutiset

Suomessa asuvan ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan ulkomaanliikenteessä toimivan rekka-auton kuljettajan työeläke tuli vakuuttaa Suomessa

VakO: Työeläke – Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen – EU-oikeus – Työskentely ulkomailla – Vakuuttamisvelvollisuus Vakuutusoikeus katsoi, että Suomessa asuneeseen, tanskalaisen yrityksen työntekijänä rekkaa Tanskan, Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä ajaneeseen A:han tuli soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, koska hän oli asiaa kokonaisuutena arvioiden harjoittanut huomattavaa osaa toiminnastaan Suomessa Euroopan Unionin lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/suomessa-asuvan-ulkomaisen-yhtion-palveluksessa-olevan-ulkomaanliikenteessa-toimivan-rekka-auton-kuljettajan-tyoelake-tuli-vakuuttaa-suomessa/
24.3.2021 Oikeusuutiset

Selvitystilaan asetetun eläkekassan osakkaan vastuu – Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeudessa on ollut käsiteltävänä 269 asian kokonaisuus, joka on koskenut perustevalitusta työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun maksuunpanosta. Kokonaisuuden ensimmäinen asia on ratkaistu 30.11.2020 ja muut asiat on ratkaistu vuoden 2021 tammi- ja helmikuussa. Päätökset on lähetetty asianosaisille maaliskuussa 2021. Eläkekassa oli asetettu taloudellisen tilanteen vuoksi selvitystilaan ja myöhemmin haettu konkurssiin. Vakuutusoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/selvitystilaan-asetetun-elakekassan-osakkaan-vastuu/
27.1.2021 Oikeusuutiset

VakO: Työsuhteen tunnusmerkit täyttyivät, mutta kokonaisarvion perusteella työskentely ei ollut tapahtunut työeläkelaissa tarkoitetulla tavalla työsuhteessa

VakO 3040:2019 Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Asiassa ratkaistiin kysymys siitä, oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella katsottiin, että kaikki työsopimuslain mukaiset työsuhteen yksittäiset tunnusmerkit täyttyivät, mutta kokonaisarvion perusteella työskentely ei ollut tapahtunut mainitussa laissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/vako-tyosuhteen-tunnusmerkit-tayttyivat-mutta-kokonaisarvion-perusteella-tyoskentely-ei-ollut-tapahtunut-tyoelakelaissa-tarkoitetulla-tavalla-tyosuhteessa/
7.7.2020 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden ratkaisu rikostuomion vaikutuksesta työeläkettä koskekevaan vakuuttamisvelvollisuuteen

VakO: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus   A:lla oli ollut määräysvallassaan kaksi yritystä F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan F Oy:n työeläkevakuutuksessa ja F Oy oli suorittanut työeläkevakuutusmaksut. Verotarkastuksessa F Oy:n liiketoimintaa ei pidetty todellisena itsenäisenä liiketoimintana ja hovioikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/vakuutusoikeuden-ratkaisu-rikostuomion-vaikutuksesta-tyoelaketta-koskekevaan-vakuuttamisvelvollisuuteen/
18.9.2018 Oikeusuutiset

A katsottiin eläkevakuutusvelvolliseksi vailla liiketoimintaa olleiden osakeyhtiöiden sijasta

Vakuutusoikeus 2219:2016: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus Asiassa ratkaistiin kysymys työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisesta tahosta. A:n mielestä työnantaja-asemassa olivat olleet X Oy ja Y Oy, mutta niitä pidettiin laskuttajayhtiöinä ja tilannetta niin sanottuna nimenvuokraamisena. Yhtiöillä ei katsottu olleen omaa todellista liiketoimintaa eikä myöskään niiden työnantaja-asemaa pidetty todellisena. A:n katsottiin harjoittaneen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/a-katsottiin-elakevakuutusvelvolliseksi-vailla-liiketoimintaa-olleiden-osakeyhtioiden-sijasta/
25.10.2017 Oikeusuutiset

Tulospalkkio katsottiin eläketapahtumatilanteessa ansioksi maksamisajankohtansa mukaisesti

Vakuutusoikeus: Työeläke – Vanhuuseläke – Eläkkeen määrä – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot – Eläkkeen määrän vääristyminen – Voittopalkkio Tulospalkkio katsottiin eläketapahtumatilanteessa ansioksi maksamisajankohtansa mukaisesti, vaikka se perustui aikaisemman vuoden tulostavoitteen saavuttamiseen ja siten tuolloin tehtyyn työhön. Kyseessä olevaa tulospalkkiota ei voitu kohdentaa ansainta-ajalle, koska se oli määrältään pienempi kuin henkilön kuukausieläke…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tulospalkkio-katsottiin-elaketapahtumatilanteessa-ansioksi-maksamisajankohtansa-mukaisesti/
13.3.2017 Oikeusuutiset

Loppupalkka on otettava huomioon vanhuuseläkkeen määrässä, vaikka se maksettaisiin eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vakuutusoikeus: Työeläke – Vanhuuseläke – Eläkkeen määrä – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläketapahtumatilanteessa työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavat niin sanottuun lopputiliin kuuluvat suoritukset, jotka on ansaittu ennen työsuhteen päättymistä, tulee kohdentaa ansainta-ajalle lopputilin suuruudesta riippumatta. Lopputili, joka maksetaan työntekijälle vasta työsuhteen päättymisen ja vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen, tulee siten ottaa huomioon vanhuuseläkkeen määrässä.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/loppupalkka-on-otettava-huomioon-vanhuuselakkeen-maarassa-vaikka-se-maksettaisiin-elakkeelle-siirtymisen-jalkeen/
9.3.2016 Oikeusuutiset

Perhe-eläke maksetaan kuolleeksijulistetun kuolinpäivästä eikä vasta hakemuksesta lukien.

Vakuutusoikeus: Työeläke – Perhe-eläke – Takautuva maksaminen – Pätevä syy Edunjättäjä oli poistunut psykiatrisesta sairaalasta marraskuussa 2011. Hänet oli julistettu kuolleeksi käräjäoikeuden toukokuussa 2013 antamalla päätöksellä ja kuolinpäiväksi oli katsottu 2.11.2011. Leski oli hakenut perhe-eläkettä vasta kuolleeksijulistamispäätöksen antamisen jälkeen. Työeläkelakien ja kansaneläkelain säännökset, jotka koskevat perhe-eläkkeen ja määräaikaisen perhe-eläkkeen hakemista…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/perhe-elake-maksetaan-kuolleeksijulistetun-kuolinpaivasta-eika-vasta-hakemuksesta-lukien/
22.2.2016 Oikeusuutiset

Työnantajan ja työntekijän tulee yhdessä määrittää vakuutuspalkan määrä kun he sopivat ulkomaantyön ehdoista

Vakuutusoikeus VakO 2976:2014 Työeläke – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot – Vakuutuspalkka – Työskentely ulkomailla Työnantajan ja työntekijän jättäessä sopimatta ennen ulkomaan työkomennusta vakuutuspalkasta eläkkeen perusteena olevana työansiona ulkomaan työkomennuksen aikana voidaan käyttää työnantajan eläkevakuutusyhtiöön vuosittain ilmoittamaa vakuutuspalkkaa. VakO 2976:2014

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/tyonantajan-ja-tyontekijan-tulee-yhdessa-maarittaa-vakuutuspalkan-maara-kun-he-sopivat-ulkomaantyon-ehdoista/