Vakuutusoikeus: Ratkaisu työsuhteen luonteesta kokonaisarvioin perusteella, vakuutusasiamies oli yrittäjä

14.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde

Kysymys siitä, tuliko vakuutusasiamiehenä toimineeseen A:han soveltaa vuosina 2012 – 2014 yrittäjän eläkelain sijaan työntekijän eläkelakia. Sopimussuhteessa Yhtiön Y kanssa vuodesta 2004 alkaen ollut vakuutusasiamies A myi Yhtiön Y vakuutuksia yhtiön kanssa samaan finanssiryhmään kuuluvasta Pankista X käsin. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A:n työskentelyssä Yhtiön Y hyväksi täyttyivät työsuhteen yleiset tunnusmerkit, tuli ratkaisu työsuhteen luonteesta tehdä kokonaisarvion perusteella, koska asiassa oli myös yrittäjäsuhteen puolesta puhuvia seikkoja. Kokonaisarviossaan vakuutusoikeus katsoi, että yrittäjyyden puolesta puhuvia seikkoja, erityisesti sopimussuhteen tarkoitus, pitkään jatkunut sopimussuhde ja se seikka, ettei sopimussuhteen aikana ollut olosuhteissa tapahtunut olennaista muutosta, voitiin käsillä olevassa asiassa pitää selvästi painavampina kuin työsuhteen puolesta puhuvia seikkoja. Tämän johdosta vakuutusoikeus katsoi, että A ei ollut ollut vuosina 2012 – 2014 työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaisessa työsuhteessa Yhtiöön Y siten, että hänen työskentelyynsä mainittuna aikana tulisi soveltaa työntekijän eläkelakia. (Äänestysratkaisu 4–1).

VakO 2159:2018

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments