Vakuutusoikeus: Toimeksiantosopimuksen perusteella tehty työ oli työsuhteessa tapahtunutta työskentelyä

22.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde

Kysymys siitä tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus totesi, että ratkaistaessa työeläkevakuuttamisessa sovellettavaa lakia on keskeistä arvioida, täyttyvätkö kaikki työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit. Asianosaisten välisellä sopimuksella ei yksin ole ratkaisevaa merkitystä, vaan asiantilan tulee myös käytännössä vastata työn suorittamisen muodosta tehtyä sopimusta. A:n työskentelyn tosiasialliset olosuhteet viittasivat työsuhteeseen, joten vakuutusoikeus katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, että A:n X Oy:n lukuun tekemä työ on ollut työsuhteessa tapahtunutta työskentelyä ja se on siten kuulunut työntekijän eläkelain soveltamisalaan.

VakO 20673:2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments