Kun määräaikainen työsuhde jatkui uudella sopimuksella, ei kyse ollut vanhuuseläkkeeseen oikeuttavasta työsuhteen päättymisestä

17.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työeläke – Työsuhteen päättyminen

Kysymys siitä oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 1.1.2020 alkaen.

Vakuutusoikeus totesi, että vanhuuseläkettä ei voida myöntää aiemmin päättyneiden työsuhteiden perusteella, vaan vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytysten täyttymistä tarkasteltaessa ratkaisevaa on eläkkeen alkamisajankohdan mukainen tilanne. Koska A:n 1.1.2018 alkanut asiantuntijan osa-aikainen työ jatkui uudella määräaikaisella työsopimuksella edellisen työsuhteen kaltaisena 1.1.2020 alkaen, ei hänen 31.12.2019 saakka solmitun työsuhteensa katsottu päättyneen työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla. A:lla ei ole oikeutta vanhuuseläkkeeseen ajalla 1.1.2015 – 31.12.2017 olleen määräaikaisen työsuhteensa X Oy:ssä perusteella jo 1.1.2020 alkaen.

VakO 21382:2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments