Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.10.2020 Oikeusuutiset

Työneuvosto: ruokalähettien työssä oli kysymys työaikalain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta työsuhteesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue(aluehallintovirasto) on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) X Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) ruokalähettien työhön. Lausuntopyyntö koskee sekä yhtiön työsuhteisia että itsenäisenä yrittäjinä pidettyjä ruokalähettejä. Mikäli työaikalain katsotaan soveltuvan itsenäisinä yrittäjinä pidettyihin ruokalähetteihin, on työneuvostoa pyydetty lausumaan siitä, jääkö heidän työnsäkuitenkin työaikalain 2 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyoneuvosto-ruokalahettien-tyossa-oli-kysymys-tyoaikalain-1-%c2%a7n-1-momentissa-tarkoitetusta-tyosuhteesta/
23.3.2020 Oikeusuutiset

Viiden minuutin valmiusaika oli niin lyhyt, että palomiehen varallaolo katsottiin työajaksi

Työtuomiostuin 2020:31: Työaika – Varallaolo – Välituomio Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli ollut niin lyhyt, että se ei tosiasiassa ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä. Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/viiden-minuutin-valmiusaika-oli-nin-lyhyt-etta-palomiehen-varallaolo-katsottiin-tyoajaksi/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Työnantajan tarjoama lastenhoitoapu oli veronalainen luontoisetu

Itä-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu Kuntayhtymä A oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, syntyykö sen järjestämästä ja maksamasta lastenhoitoavusta kuntayhtymän työntekijöille veronalainen luontoisetu, josta A:n on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. A on palkannut vuosina 2001–2003 syntyneitä nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tyonantajan-tarjoama-lastenhoitoapu-oli-veronalainen-luontoisetu/
3.2.2020 Oikeusuutiset

V-S KO: Työantajalla ei ollut oikeutta yksipuolisesti pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa Kiky-työehtosopimuksen perusteella

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla, jossa kantajana on Janne Ahonen ja vastaajana Wallac Oy, vahvistanut, ettei työantajalla ollut oikeutta yksipuolisesti pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa ja velvoittanut työnantajan korvamaan työntekijän 18.317,15 euron oikeudenkäyntikulut. Asiassa on kysymys siitä, onko vastaajana olevalla työnantajalla ollut nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa oikeus yksipuolisella ilmoituksella pidentää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/v-s-ko-tyoantajalla-ei-ollut-oikeutta-yksipuolisesti-pidentaa-tyontekijan-saannollista-tyoaikaa-kiky-tyoehtosopimuksen-perusteella/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Selvitys ehdottaa oikeusministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen hallinnollista yhdistämistä

Selvityksessä tarkasteltiin tietosuojavaltuutettua, lapsiasiavaltuutettua, tasa-arvovaltuutettua, yhdenvertaisuusvaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia Heunia. Oikeusministeriössä on valmistunut selvitys ministeriön yhteydessä toimivien valtuutettujen ja muiden itsenäisten toimijoiden hallinnollisesta yhdistämisestä. Hallintotehtävien kokoamisella voitaisiin ohjata resursseja entistä enemmän toimijoiden sisältötyöhön. Selvityksen tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja toimintojen hallinnollisesta kokoamisesta yhteen siten, että toimijoiden itsenäistä asemaa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/selvitys-ehdottaa-oikeusministerion-yhteydessa-toimivien-erillisvirastojen-hallinnollista-yhdistamista/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Sijaisvanhempien sijaisten työ kuului työaikalain soveltamisalaan

KKO:2018:10 Työaika – Työaikalain soveltamisala Euroopan unionin oikeus – Työaikadirektiivi Kanneaika A, B, C ja D olivat työskennelleet perheenomaista huoltoa ja hoitoa järjestävän työnantajan palveluksessa olevien sijaisvanhempien (ns. lapsikylävanhemmat) sijaisina näiden vuosilomien aikana ja muina vapaapäivinä. Sijaisten työaika oli työsopimuksissa määritetty kokonaisina vuorokausina ja sijaistus oli tapahtunut yleensä useamman vuorokauden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/sijaisvanhempien-sijaisten-tyo-kuului-tyoaikalain-soveltamisalaan/
12.1.2018 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 12.1.2018

Herra ministeri, herrat presidentit   Ärade inbjudna gäster   Hyvät kollegat   100-50-100-200-25 – ovat ne teemat, joilla tämä Asianajajapäivä käynnistyy.     100. Päättynyt vuosi oli Suomi 100 -juhlavuosi. Myös me asianajajat osallistuimme juhlintaan eri tavoin. Vuoden mittaan sain olla mukana monissa seminaareissa ja tapahtumissa, joissa oli ilo huomata, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-asianajajapaivassa-12-1-2018/
25.6.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä: oliko varallaoloaika työaikaa ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen

KKO 2015:48 ja 2015:49: Työaika – Varallaoloaika Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai työtuomioistuin Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia KKO:2015:49 Työaika – VarallaoloaikaTuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai työtuomioistuin L ja M olivat työskennelleet kunnan palveluksessa sairaankuljettajina. Heidän tehtäviinsä oli kuulunut varallaolo, josta heille oli maksettu varallaolokorvaus. Varallaoloaikana L:n ja M:n oli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kaksi-ennakkopaatosta-oliko-varallaoloaika-tyoaikaa-ja-mika-tuomioistuin-on-toimivaltainen/
7.6.2013 Oikeusuutiset

OKM: Uusia keinoja koulujen työrauhan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Hallitus esittää muutoksia perus- ja toisen asteen opetusta ja oppilashuoltoa koskevaan lainsäädäntöön Muutoksilla edistetään koulujen työrauhaa ja lisätään oppilaiden hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollossa siirretään painopiste ennaltaehkäisyyn. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden opiskeluhuollon palvelut paranevat. Opettajille ja rehtoreille uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen Hallitus esittää perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/okm-uusia-keinoja-koulujen-tyorauhan-ja-hyvinvoinnin-edistamiseen/
7.10.2020 Oikeusuutiset

Välituomio ei voinut olla purkuhakemuksen kohteena. Välituomion jälkeen annettua tuomiota ei purettu, koska se ei ilmeisellä tavalla perustunut väärään lain soveltamiseen.

KKO:2020:77 Ylimääräinen muutoksenhaku – Työtuomioistuimen tuomion purkaminen Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Tuomion purkamista koskevan hakemuksen mukaan työtuomioistuimen tuomio oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska tuomiossa oli tulkittu työaikasaatavien kanne- ja vanhentumisaikoja koskevia säännöksiä Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2018:10 poikkeavalla tavalla. Kysymys lainvoimaisen tuomion purkamisen edellytyksistä. KKO:2020:77

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/valituomio-ei-voinut-olla-purkuhakemuksen-kohteena-valituomion-jalkeen-annettua-tuomiota-ei-purettu-koska-se-ei-ilmeisella-tavalla-perustunut-vaaraan-lain-soveltamiseen/