Työsopimuksella sovittua työaikaa voitiin pidentää kiky-tunneilla

30.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus kat­soi en­nak­ko­pää­tök­ses­sään, että työ­eh­to­so­pi­muk­sel­la oli poik­keuk­sel­li­ses­ti voi­tu hei­ken­tää työn­te­ki­jän työ­so­pi­muk­sel­la so­vit­tu­ja eh­to­ja.

Työsopimuksessa työntekijän säännölliseksi työajaksi oli sovittu 37,5 tuntia viikossa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesti alan työehtosopimukseen oli otettu määräys 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidentämisestä. Työnantajayhtiössä oli tehty työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus, jossa viikkotyöaikaan lisättiin puoli tuntia.

Toisin kuin käräjä- ja hovioikeus KKO katsoi, että työehtosopimuksella oli voitu pidentää työsopimuksella sovittua työaikaa. Vaikka työehtosopimukset yleensä määrittävät vain työehtojen vähimmäistason, joissakin tilanteissa työehtosopimuksella voidaan muuttaa työsopimuksen ehtoja myös työntekijän vahingoksi. Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa oli ilmeistä, että työehtosopimuksen tehneiden järjestöjen nimenomaisena tarkoituksena oli ollut, että työajan pidennys koskee kaikkia sen piirissä olevia työntekijöitä. KKO katsoi, että työsopimuksen ehdot eivät myöskään heikentyneet niin olennaisesti, että muutosta olisi voitu pitää kohtuuttomana.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja hylkäsi työntekijän kanteen.

Tiedote

KKO:2022:45 Työsopimus – Edullisemmuussääntö -Työehtosopimus

Työsopimuksessa työntekijän säännölliseksi työajaksi oli sovittu 37,5 tuntia viikossa. Kilpailukykysopimukseen perustuneen työehtosopimusmääräyksen mukaan työntekijä- ja työnantajaosapuolet sopivat paikallisesti, miten 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys kullakin työpaikalla toteutetaan. Työnantajayhtiössä oli tehty työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus, jossa viikkotyöaikaan lisättiin puoli tuntia.

Korkein oikeus katsoi, että työehtosopimuksella oli voitu sopia tällaisesta työsopimuksen työaikaehdon heikentämisestä.

KKO:2022:45

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments