Liikuntakeskuksen ylläpitosiivousta ei ollut välttämätöntä tehdä yöllä – edellytyksiä yötyöluvan myöntämiseen ei ollut

23.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2022:51 Valitusasia – Yötyö

Asiassa oli kysymys siitä, oliko kaupungin omistaman vesiliikuntakeskuksen ylläpitosiivoustyötä pidettävä sellaisena työaikalain 8 §:n 2 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuna työnä, jonka teettämiseen ei tarvita yötyölupaa, tai sellaisena saman lain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna työnä, jonka teettämiseen yötyönä voitaisiin myöntää poikkeuslupa.

Työtuomioistuin katsoi, että säännöksen sanamuodon perusteella ylläpitosiivoustyötä ei voitu pitää mainitun 3 kohdan tarkoittamana huolto- ja korjaustyönä. Kysymys ei myöskään ollut sellaisesta työstä, jota ei voitaisi tehdä mainitun 4 kohdan tarkoittamalla tavalla samanaikaisesti työpaikalla tehtävän säännöllisen työn kanssa. Työtuomioistuimen käsityksen mukaan ylläpitosiivousta ei ollut välttämätöntä tehdä yöllä vaan esimerkiksi käyttöaikoja porrastamalla siivoustyö voitiin tehdä samanaikaisesti työpaikalla tehtävän muun säännöllisen työn kanssa. Edellytyksiä työaikalain 39 §:n 1 momentin 3 mukaisen poikkeusluvan myöntämiseen ei myöskään ollut. Valitus hylättiin.

TT 2022:51

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments