Työajan oltua 0-40 tuntia viikossa eri kohteissa, työsuhde ei purkautunut kun työntekijä ei saapunut työhön lomansa jälkeen

23.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:66 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika oli ollut 0–40 tuntia viikossa ja hän oli tehnyt työtä vaihtuvissa työkohteissa. Työntekijän vuosiloman jälkeen työnteon oli ollut määrä jatkua. Loman päättyessä työntekijä ei ollut selvittänyt eikä työnantaja ollut ilmoittanut työntekijälle uutta työkohdetta. Työntekijä ei ollut saapunut työhön lomansa jälkeen, ja työnantaja oli pitänyt työsopimusta työntekijän seitsemän päivän poissaolon jälkeen purkautuneena.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että työnantajalla ei ollut ollut oikeutta käsitellä työntekijän työsopimusta purkautuneena työsopimuslain 8 luvun 3 §:n nojalla.

KKO:2021:66

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments