Liiallisten ylitöiden teettäminen rangaistiin työturvallisuusrikoksena

23.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:52 Työrikos – Työturvallisuusrikos – Työaikasuojelurikos – Työaika

Työnantajan edustajia syytettiin työturvallisuusrikoksesta sillä perusteella, että he olivat teettäneet työntekijöillä ylityötä huomattavasti yli työaikalaissa sallitun enimmäismäärän.

Korkein oikeus katsoi, että työaikalain säännöksiä ylityön enimmäismäärästä ei voida pitää rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:ssä tarkoitettuina työturvallisuusmääräyksinä. Työnantajan edustajat olivat kuitenkin rikkoneet työturvallisuuslain säännöksistä johtuvia velvollisuuksiaan huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä teettämällä työntekijöillä huomattavasti liikaa ylitöitä. Heidät tuomittiin tällä perusteella työturvallisuusrikoksesta.

Kysymys myös työaikasuojelurikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä työnantajan edustajien laiminlyötyä työaikakirjanpidon pitämisen.

KKO:2021:52

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments