Työsuojeluviranomainen katsoo, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa

1.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Wolt Enterprises Oy:n ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa.


Päätöksessä velvoitetaan Woltia 14 päivän sisällä ryhtymään toimenpiteisiin työaikakirjapidon pitämiseksi tai tekemään toimenpiteistä selvitys työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisen päätöksestä voi myös valittaa hallinto-oikeuteen.

Työsuojeluviranomainen teki päätöksen kokonaisarvioinnin perusteella. Työsuojeluviranomainen katsoo asiaa työlainsäädännön näkökulmasta, ja työnantajavelvoitteet on säädetty sopimussuhteessa heikomman osapuolen turvaksi. Arvioinnissa tuli esiin paljon seikkoja, jotka olisivat voineet puoltaa myös ruokalähettien katsomista yrittäjiksi.

Työsuojeluviranomainen eli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki asiasta päätöksen 1.11.2021.

”Lainsäädännöllisesti sitovasti asian voi ratkaista vain tuomioistuin. Osapuolten oikeusturvan ja asian yhteiskunnallisen merkityksen kannalta pitäisimme toivottavana, että tästä asiasta saataisiin tuomioistuimen ratkaisu. Työlainsäädäntö ei ole pysynyt työelämän murroksen ja teknologian kehityksen mukana, ja nykytilanteessa työelämän osapuolten on vaikea ennakoida, miten lakia tulkitaan”, kertoo johtaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Päätös perustui kokonaisarviointiin

Työsuojeluviranomaisen tekemässä kokonaisarvioinnissa työsuhteen puolesta puhuvat erityisesti seuraavat seikat, jotka liittyvät työn konkreettiseen suoritustapaan: Ruokalähetit ovat alisteisessa asemassa suhteessa Woltiin ja sen hallinnoimaan alustaan. Wolt määrittelee työn tekemistä muun muassa johtamalla ja valvomalla työtä alustan kautta sekä kontrolloimalla sijaisen käyttämistä. Läheteillä ei ole vaikutusmahdollisuutta palkkiotasoon ja korvauksen suuruuteen.

Työsopimuslaki on pakottavaa oikeutta, ja sopijapuolet eivät voi pätevästi sopia sen soveltamisesta keskenään. Tämän tarkoituksena on suojella työntekijää, joka on alisteisessa asemassa suhteessa työnantajaan.

Kokonaisarvioinnin perusteella ja työsopimuslain pakottavuus huomioiden työsuojeluviranomainen katsoo,että ruokalähettien työssä täyttyvät työsopimuslain 1 luvun 1 § mukaiset työsuhteen tunnusmerkit, ja näin ollen ruokalähettien työssä tulee noudattaa työaikalakia.

Työsuojeluviranomainen katsoo, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments