Generic filters
Exact matches only
4.12.2023 Oikeusuutiset

Asunnon terveyshaittaa koskevan asian vireillepanneella asukkaalla oli oikeussuojan tarve senkin jälkeen kun hän oli muuttanut pois asunnosta

KHO:2023:113 Terveydensuojelu – Asunnon terveyshaitta – Muuttuneet olosuhteet – Oikeusturvan tarve – Vireillepanijan asianosaisasema – Viranomaisen päätöksen lainmukaisuus – Valituksen tutkiminen Viranomainen oli hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen hänen asuntoaan koskeneessa terveydensuojeluasiassa. Viranomaisen mukaan asunnossa ei ollut toimenpiteitä edellyttävää terveyshaittaa. A oli sittemmin muuttanut pois asunnosta. Hallinto-oikeus oli katsonut, että A:lla ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/asunnon-terveyshaittaa-koskevan-asian-vireillepanneella-asukkaalla-oli-oikeussuojan-tarve-senkin-jalkeen-kun-han-oli-muuttanut-pois-asunnosta/
13.10.2021 Oikeusuutiset

Uhkasakko kosteusvaurion selvittämiseksi voitiin kohdistaa vain tahoon, jolla hallinnanjakosopimuksen mukaan oli hallintaoikeus ko. rakennukseen

KHO:2021:142 Terveydensuojelu – Terveyshaitta – Hallintopakko – Uhkasakko – Selvitysvelvoite – Velvoitteen kohdentaminen – Rakennuksen omistaja – Hallinnanjakosopimus A, X ja Y omistivat kiinteistön ja sillä sijaitsevan asuinrakennuksen määräosin. Kiinteistön ja asuinrakennuksen hallinta oli jaettu hallinnanjakosopimuksella siten, että A hallitsi asuinrakennuksen huoneistoa 1 ja X ja Y hallitsivat yhdessä asuinrakennuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/uhkasakko-kosteusvaurion-selvittamiseksi-voitiin-kohdistaa-vain-tahoon-jolla-hallinnanjakosopimuksen-mukaan-oli-hallintaoikeus-ko-rakennukseen/
16.4.2020 Oikeusuutiset

Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun. Ehdotuksen mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/yhtioille-ja-yhdistyksille-mahdollisuus-myohentaa-vuosikokouksiaan/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton hallituksen suositus asianajajille toimintatavoista koronapandemian aikana

Asianajajaliiton hallitus antaa seuraavassa toimintaohjeita asianajotehtävien hoitamiseen koronapandemian aikana. Tämä asiakirja on luonteeltaan Asianajajaliiton hallituksen suositus liiton jäsenille. Asianajajien, kuten kaikkien muiden suomalaisten, tulee kantaa näinä poikkeuksellisina aikoina vastuunsa koronaviruksen leviämisen rajoittamisesta. Samalla asianajajan on oltava päämiehelleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hallituksen-suositus-toimintatavoista-koronapandemian-aikana/
28.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2011/83/EU – 6 artiklan 1 kohdan k alakohta ja 16 artiklan e alakohta – Etäsopimus – Peruuttamisoikeus – Poikkeukset – Käsite ”sinetöidyt tavarat, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on avattu toimituksen jälkeen” – Patja, jonka suojauksen kuluttaja on poistanut toimituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-6/
6.4.2018 Oikeusuutiset

STM: EU:n ehdotus uudeksi juomavesidirektiiviksi korostaa riskinarviointia talousveden laadun varmistamiseksi

EU:n komissio on tehnyt helmikuussa ehdotuksen uudeksi juomavesidirektiiviksi. Sen mukaan talousveden riskiperusteinen laadun seuranta tulisi pakolliseksi Tämä tarkoittaisi sitä, että erilaisia käytössä olevia seurantatuloksia käytettäisiin nykyistä paremmin hyväksi arvioitaessa niitä riskejä, jotka voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Direktiiviehdotuksen käsittely on nyt alkanut jäsenmaissa ja EU:n toimielimissä, minkä vuoksi valtioneuvosto tiedotti uudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/stm-eun-ehdotus-uudeksi-juomavesidirektiiviksi-korostaa-riskinarviointia-talousveden-laadun-varmistamiseksi/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/
18.11.2015 Oikeusuutiset

Asunnon omistajaa ei voitu velvoittaa huolehtimaan, ettei vuokralainen tupakoi parvekkeella

KHO:2015:164 Terveydensuojelulaki – Parveketupakointi – Huoneiston omistaja – Huoneiston haltija – Velvoitteen/kiellon kohdistaminen – Aiheuttamisperiaate Asunto-osakeyhtiön huoneiston A asukkaat olivat pyytäneet kaupungin ympäristötarkastajaa ryhtymään toimenpiteisiin tupakoinnista huoneiston B parvekkeella heille aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi. Ympäristötarkastaja oli kieltänyt tupakoinnin huoneiston B parvekkeella ja velvoittanut huoneiston B toisella paikkakunnalla asuvan omistajan huolehtimaan siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/asunnon-omistajaa-ei-voitu-velvoittaa-huolehtimaan-ettei-vuokralainen-tupakoi-parvekkeella/
20.6.2013 Oikeusuutiset

Anniskelulupaviranomainen ei voinut puuttua ravintolan musiikkimeluun

KHO:2013:111 Majoitus- ja ravitsemisliike – Anniskelulupa – Toimivalta – Terveydensuojeluviranomainen – Musiikkimelu Lääninhallitus oli antanut anniskelulupaviranomaisena yhtiölle kirjallisen varoituksen alkoholijuomien anniskelua koskevien säännösten rikkomisesta ravintolahuoneistossa esitetyn musiikin äänekkyyden vuoksi. Lääninhallitus oli samalla määrännyt, että elävän musiikin soittamisen tuli päättyä viimeistään kello 23.00, mikäli asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöistä ei muuta johtunut. Elävää musiikkia,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/anniskelulupaviranomainen-ei-voinut-puuttua-ravintolan-musiikkimeluun/