STM: EU:n ehdotus uudeksi juomavesidirektiiviksi korostaa riskinarviointia talousveden laadun varmistamiseksi

6.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n komissio on tehnyt helmikuussa ehdotuksen uudeksi juomavesidirektiiviksi. Sen mukaan talousveden riskiperusteinen laadun seuranta tulisi pakolliseksi

Tämä tarkoittaisi sitä,
että erilaisia käytössä olevia seurantatuloksia käytettäisiin nykyistä
paremmin hyväksi arvioitaessa niitä riskejä, jotka voivat vaikuttaa
talousveden laatuun. Direktiiviehdotuksen käsittely on nyt alkanut
jäsenmaissa ja EU:n toimielimissä, minkä vuoksi valtioneuvosto tiedotti
uudesta direktiiviehdotuksesta eduskuntaa 5. huhtikuuta.

Komission
tarkoituksena on myös taata uuden juomavesidirektiivin avulla puhtaan
veden saatavuus kaikille EU-kansalaisille. Tämä edistäisi
maailmanlaajuista kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitetta
varmistaa puhtaan veden saanti ja kestävä käyttö sekä jätevesihuolto
kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa ehdotetut muutokset
edellyttäisivät muutoksia terveydensuojelulakiin, vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin ja vesihuoltolakiin sekä
niiden nojalla annettuihin säädöksiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments