Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

28.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2011/83/EU – 6 artiklan 1 kohdan k alakohta ja 16 artiklan e alakohta – Etäsopimus – Peruuttamisoikeus – Poikkeukset – Käsite ”sinetöidyt tavarat, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on avattu toimituksen jälkeen” – Patja, jonka suojauksen kuluttaja on poistanut toimituksen jälkeen

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Bundesgerichtshof (Saksan liittovaltion
ylin tuomioistuin, Saksa).


1        Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta
sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304,
s. 64) 6 artiklan 1 kohdan k alakohdan ja 16 artiklan e alakohdan
tulkintaa.

2        Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat slewo – schlafen
leben wohnen GmbH (jäljempänä slewo) ja Sascha Ledowski ja joka koskee
viimeksi mainitun peruuttamisoikeutta tilanteessa, jossa hän on ostanut
slewon internet-sivustolta patjan.

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kuluttajan
oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston
direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan e alakohtaa on tulkittava
siten, että tässä säännöksessä tarkoitettu käsite ”sinetöidyt tavarat,
joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden
sinetti on avattu toimituksen jälkeen” ei kata patjan kaltaista tavaraa,
jonka suojauksen kuluttaja on poistanut tavaran toimituksen jälkeen.

Linkki asiaan C-681/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote