Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

16.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun.

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

– Koronaepidemian hoito vaatii yhteiskunnalta poikkeuksellisia toimia. Näiden toimien vaikutukset pitää kuitenkin voida minimoida. Siksi hallitus esittää nyt helpotuksia yhtiökokousjärjestelyihin, jotta yhtiöiden ja yhdistysten lainmukainen toiminta ei vaarannu koronakriisin takia, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen taas voi ehdotuksen mukaan osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Ehdotuksen mukaan osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Ehdotetut muutokset koskevat myös muun muassa osuuspankkien edustajiston ja osuuskunnan kokouksia sekä vakuutusyhdistyksiä ja vakuutuskassoja.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.

Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments