Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.10.2023 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamies on päivittänyt Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -linjauksen

Perintäalalle tarkoitetussa linjauksessa on huomioitu muuttunut lainsäädäntö ja uusi oikeuskäytäntö sekä täsmennetty velallisen asemaan perinnän eri vaiheissa vaikuttavia hyvän perintätavan vaatimuksia. Päivitettyyn linjaukseen kuluttaja-asiamies on koonnut keskeiset asiat täsmentämistä kaivanneista hyvän perintätavan vaatimuksista, muuttuneesta lainsäädännöstä ja uudesta oikeuskäytännöstä. Linjauksen edellinen versio oli vuodelta 2014. Hyvää perintätapaa ja velallisen asemaa koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kuluttaja-asiamies-on-paivittanyt-hyva-perintatapa-kuluttajaperinnassa-linjauksen/
28.11.2022 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamies huolissaan ilmiöstä, jossa oikeuden väärinkäyttö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin kuluttajille

Pe­rus­tee­ton oi­keu­teen haas­ta­mi­nen ku­lut­ta­jien pii­na­na KKV:n tiedote 28.11.2022: Monet kuluttajat ovat joutuneet osaksi täysimittaista oikeudenkäyntiä, kun sähköyhtiö 365 Hankinta on vienyt käräjäoikeuksiin perusteettomia velkomuskanteita. Kuluttaja-asiamies on huolissaan ilmiöstä, jossa oikeuden väärinkäyttö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin kuluttajille, mutta myös viranomaisille ja oikeuslaitokselle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi kesäkuussa 2022, että 365…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kuluttaja-asiamies-huolissaan-ilmiosta-jossa-oikeuden-vaarinkaytto-aiheuttaa-kohtuuttomia-seurauksia-etenkin-kuluttajille/
8.10.2022 Oikeusuutiset

Ulkomaisen elatusapumääräyksen osittaista vanhentumista ei tutkittu määräyksen täytäntöönpanoa vahvistettaessa – kuuluu ulosoton arvioitavaksi

Hel­HO:2022:2 Elatusapu – Ulkomaisen tuomion täytäntöönpano – Elatusapusaatavan vanhentuminen – Elatusavun perintä GH oli hakenut Australiassa annettujen elatusapumääräysten täytäntöönpantaviksi määräämistä Suomessa. Määräykset koskivat ajanjaksolle 1.7.2012 – 31.3.2021 kohdentuneita elatusapueriä. SH oli vastustanut elatusapumääräysten määräämistä täytäntöönpantaviksi muun muassa sillä perusteella, että osa täytäntöönpantavaksi määrätyistä elatusavuista olivat niin vanhoja, että ne olisivat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/ulkomaisen-elatusapumaarayksen-osittaista-vanhentumista-ei-tutkittu-maarayksen-taytantoonpanoa-vahvistettaessa-kuuluu-ulosoton-arvioitavaksi/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Yritysten perintäkuluille katto

Yrityssaatavien perintäkuluja rajoitetaan pysyvästi, kun saatavien perinnästä annetun lain muutokset tulevat voimaan toukokuussa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset huomenna perjantaina. Koronavirusepidemian taloudellisia vaikutuksia lieventänyt väliaikainen sääntely korvataan pysyvällä sääntelyllä siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta yritysvelalliselta saa vaatia korvauksen. Samalla yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää rajoitetaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/yritysten-perintakuluille-katto/
27.1.2022 Oikeusuutiset

Yrityssaatavien perintäkuluihin ehdotetaan rajoituksia

Hallitus esittää saatavien perinnästä annettuun lakiin muutoksia, joilla rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on estää entistä tehokkaammin kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrityksiltä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Yrityksiltä perittäviä perintäkuluja on väliaikaisesti rajoitettu koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi. Esityksen mukaan lakiin lisätään pysyvästi yrityssaatavien osalta säännökset siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/yrityssaatavien-perintakuluihin-ehdotetaan-rajoituksia/
17.9.2021 Oikeusuutiset

Yrityssaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perintälakiin muutoksia, joilla rajoitetaan myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on entistä tehokkaammin estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen yritysvelallisilta. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Perintälaissa on vuoden alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti yksityiskohtaiset säännökset muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluista. Tällä on haluttu estää koronavirustilanteen vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/yrityssaatavien-perintakuluja-halutaan-rajoittaa/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti. Voimassa oleva laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntely…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/perintalakiin-ehdotetaan-valiaikaisia-muutoksia/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus kielsi hyvän perintätavan vastaisen useampikertaisen perintäkulun perimisen

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > Alektum Oy  – hyvän perintätavan vastainen menettely  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/markkinaoikeus-kielsi-hyvan-perintatavan-vastaisen-useampikertaisen-perintakulun-perimisen/
12.11.2015 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiön ja perintäyhtiön puutteelliset toimiluvat eivät vaikuttaaneet saatavan pätevyyteen

KKO:2015:81 Kuluttajasaatava – Saatavan perintä Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Puuttumattomuusperiaate Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/pikavippiyhtion-ja-perintayhtion-puutteelliset-toimiluvat-eivat-vaikuttaaneet-saatavan-patevyyteen/
15.6.2015 Oikeusuutiset

OM: Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

Selvitystä koskeva lausuntopyyntö lähetettiin 58 taholle. Lausuntoja annettiin 51 kappaletta Selvitysmiesten ehdotukset 1. Käräjäoikeuksissa käsiteltävät summaariset riita-asiat siirretään ulosottoviranomaiseen, jossa menettelyn yksinkertaistaminen ja kaavamaistaminen on toteutettavissa käräjäoikeudessa tapahtuvaa menettelyä paremmin (saatavan vahvistusmenettely). Summaaristen riita-asioiden käsittelyä automatisoidaan ja sähköistä asiointia kehitetään. 2. Asiat ohjataan ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi alhaisemmilla käsittelymaksuilla. 3. Haastemiestiedoksiannot ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/om-summaaristen-riita-asioiden-kasittelyn-kehittaminen-lausuntotiivistelma/