Yrityssaatavien perintäkuluihin ehdotetaan rajoituksia

27.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää saatavien perinnästä annettuun lakiin muutoksia, joilla rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on estää entistä tehokkaammin kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrityksiltä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Yrityksiltä perittäviä perintäkuluja on väliaikaisesti rajoitettu koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi.

Esityksen mukaan lakiin lisätään pysyvästi yrityssaatavien osalta säännökset siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Laissa rajoitetaan myös yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää. Sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi säännökset koskevat yritysten saatavien lisäksi myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten saatavien perintää.

Esityksessä pyritään myös turvaamaan yritysvelallisille riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen mahdollisia seuraavia maksullisia perintätoimia tai tratan protestointia. Aikarajojen pidennyksen tarkoituksena on niin ikään parantaa vapaaehtoisen perinnän tuloksellisuutta. Lisäksi esityksellä halutaan edistää sähköisten perintäkirjeiden käyttöä niin kuluttaja- kuin yrityssaatavien perinnässä.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa, jolloin väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.

Yrityssaatavien perintäkuluihin ehdotetaan rajoituksia

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments