Generic filters
Exact matches only
6.6.2023 Oikeusuutiset

Sopimuskäytäntö, ettei viivästysseuraamuksia makseta, oli pakottavan lain vastainen

KKO:2023:39 Korko – Viivästyskorko – Perintäkulut – Sopimus – Sopimuskäytäntö  A Oy:n ja B Ky:n välillä oli vuodesta 2009 alkaen noudatettu käytäntöä, jonka mukaan B Ky oli voinut maksaa A Oy:n laskut eräpäivän jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa ilman viivästysseuraamuksia. A Oy vaati toukokuussa 2018 vireille tulleessa kanteessaan, että B Ky…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/sopimuskaytanto-ettei-viivastysseuraamuksia-makseta-oli-pakottavan-lain-vastainen/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Yritysten perintäkuluille katto

Yrityssaatavien perintäkuluja rajoitetaan pysyvästi, kun saatavien perinnästä annetun lain muutokset tulevat voimaan toukokuussa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset huomenna perjantaina. Koronavirusepidemian taloudellisia vaikutuksia lieventänyt väliaikainen sääntely korvataan pysyvällä sääntelyllä siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta yritysvelalliselta saa vaatia korvauksen. Samalla yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää rajoitetaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/yritysten-perintakuluille-katto/
27.1.2022 Oikeusuutiset

Yrityssaatavien perintäkuluihin ehdotetaan rajoituksia

Hallitus esittää saatavien perinnästä annettuun lakiin muutoksia, joilla rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on estää entistä tehokkaammin kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrityksiltä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Yrityksiltä perittäviä perintäkuluja on väliaikaisesti rajoitettu koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi. Esityksen mukaan lakiin lisätään pysyvästi yrityssaatavien osalta säännökset siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/yrityssaatavien-perintakuluihin-ehdotetaan-rajoituksia/
29.10.2021 Lausunnot

Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

 Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.  Asianajajaliitto 1. Ehdotuksen mukaan perittävien kulujen enimmäismäärä porrastetaan pääoman suuruuden mukaan neljään portaaseen. Mikä on näkemyksenne mukaan sopiva ”portaiden” lukumäärä? Voitte myös esittää perustelut näkemyksellenne? 4 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää jaottelua neljään portaaseen asialliselta. Mikäli portaita olisi vähemmän, se voisi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/ehdotus-saatavien-perintaa-koskevien-saannosten-pysyvasta-muuttamisesta-tyoryhman-valimietinto/
17.9.2021 Oikeusuutiset

Yrityssaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perintälakiin muutoksia, joilla rajoitetaan myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on entistä tehokkaammin estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen yritysvelallisilta. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Perintälaissa on vuoden alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti yksityiskohtaiset säännökset muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluista. Tällä on haluttu estää koronavirustilanteen vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/yrityssaatavien-perintakuluja-halutaan-rajoittaa/
1.9.2021 Oikeusuutiset

RHO: Direktiivi sallii sen, että luotonantaja saa pitää perimänsä luoton perustamiskulut täysimääräisenä, vaikka luotto maksettaisiin ennenaikaisesti

RHO 2021:4 Kulutusluotto – Kulutusluottodirektiivi – Luottokustannukset – Toimituspalkkioiden kohtuullisuus – Luoton perustamiseen liittyvät toimet – Hyvitys luoton ennenaikaisesta maksusta S:lle oli myönnetty 1 000 euron kertaluotto 11.4.2016 ja 5 000 euron kertaluotto 2.11.2016. S:lle myönnetystä 5 000 euron kertaluotosta oli maksettu 11.4.2016 myönnetyn luoton avoin saldo 926,41 euroa, joten…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/rho-direktiivi-sallii-sen-etta-luotonantaja-saa-pitaa-perimansa-luoton-perustamiskulut-taysimaaraisena-vaikka-luotto-maksettaisiin-ennenaikaisesti/
4.5.2021 Oikeusuutiset

Ministeri Henriksson: Luotettavan oikeusvaltion toimintaedellytyksistä huolehditaan

Hallitus päätti viime torstaina puoliväliriihessä julkisen talouden suunnitelman kehyksistä. Oikeusministeriön alaan kuuluvia toimintoja vahvistetaan turvaamalla pysyvät resurssit oikeudenhoidossa. – Kun maailmalta kuuluu yleistä oikeusvaltiokäsitystä uhkaavia huolestuttavia viestejä, on Suomen entistä tärkeämpi huolehtia oikeusvaltioperiaatteen turvaamisesta ja hyvästä luottamuksesta oikeusvaltiomme eri toimijoihin. Tämän takaamiseksi hallitus ei suoraan kohdistanut leikkauksia oikeusministeriön hallinnonalaan, sanoo…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/ministeri-henriksson-luotettavan-oikeusvaltion-toimintaedellytyksista-huolehditaan/
7.4.2021 Lausunnot

Lausunto saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Oikeusministeriölle Lausuntopyyntö VN/146/2021, 16.3.2021 Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän mietintö. Esityksen tarkoituksena on jatkaa perintälain (513/1999) väliaikaisia muutoksia. Suomen Asianajajaliitto on kiinnittänyt syksyllä 2020 antamassaan lausunnossa huomiota esityksen taustalla olevaan ensimmäiseen väliaikaiseen lakimuutokseen liittyviin periaatteellisiin kysymyksiin. Suomen Asianajajaliitto viittaa alla esitettyyn aiempaan lausuntoonsa eikä pidä tarpeellisena lausua…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/lausunto-saatavien-perinnasta-annetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta/
3.4.2020 Oikeusuutiset

OM: Pikavippien enimmäiskorko puolitetaan nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi kielletään

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan. Työn alla on myös hallituksen esitys, jolla puolitetaan pikavippien enimmäiskorko nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin. Myös pikavippien suoramarkkinointi kielletään. – Suomalaiset ovat nyt uuden edessä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/om-pikavippien-enimmaiskorko-puolitetaan-nykyisesta-20-prosentista-10-prosenttiin-ja-niiden-suoramarkkinointi-kielletaan/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus kielsi hyvän perintätavan vastaisen useampikertaisen perintäkulun perimisen

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > Alektum Oy  – hyvän perintätavan vastainen menettely  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/markkinaoikeus-kielsi-hyvan-perintatavan-vastaisen-useampikertaisen-perintakulun-perimisen/