Markkinaoikeus kielsi hyvän perintätavan vastaisen useampikertaisen perintäkulun perimisen

24.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > Alektum Oy  – hyvän perintätavan vastainen menettely 

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä

  1. noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden
  2. vaatimasta kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista

==

10. Alektum Oy:n harjoittaman perinnän kohteena olevat saatavat ovat perustuneet kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin, joiden perusteella kuluttajille on lähetty tuotelähetyksiä, mikäli he eivät ole peruuttaneet seuraavan tuotelähetyksen toimittamista tai irtisanoneet sopimusta. Jokainen tilaussopimuksen perusteella lähetetty maksamatta jäänyt tuotelähetys on muodostanut yhtiön perinnässä oman saatavan.

11. Kuluttaja-asiamiehen esittämästä selvityksestä käy ilmi, että Alektum Oy on lähettänyt kuluttajalle jokaisesta maksamatta jääneestä tuotelähetyksestä kaksi maksullista maksuvaatimusta, vaikka perintä on kohdistunut saman tilaussopimuksen eri tuotelähetyseriin eli kuluttaja-asiamiehen mukaan samaan kuluttajasaatavaan. Todettu huomioon ottaen Alektum Oy on menetellyt perintälain 10 c §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden.

12. Kuluttaja-asiamiehen esittämän selvityksen mukaan kuluttajalta on vaadittu jokaisesta maksamatta jääneestä tuotelähetyksestä perintäkuluja 5 euron maksumuistutuksesta sekä ensimmäisestä 14 euron maksuvaatimuksesta ja toisesta 7 euron maksuvaatimuksesta. Perintälain 10 c §:n perusteella velalliselle voidaan lähettää maksumuistutuksen lisäksi häneltä vaadittavan kokonaissaatavan sisältävä maksullinen maksuvaatimus aina, kun saman sopimuksen perusteella velalliselta vaadittavan velkapääoman määrä on kasvanut uuden maksamatta jääneen tuotelähetyksen vuoksi. Tällaisten samaa saatavaa koskevien, ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavien maksuvaatimusten osalta kustannus voi perintälain 10 a §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella olla kuitenkin enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kustannuksesta. Todettu huomioon ottaen Alektum Oy on menetellyt perintälain 10 a §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.

13. Alektum Oy:n edellä todetun menettelyn on katsottava olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä

  1. noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden
  2. vaatimasta kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.
    Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Avainsanat