Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.10.2023 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamies on päivittänyt Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -linjauksen

Perintäalalle tarkoitetussa linjauksessa on huomioitu muuttunut lainsäädäntö ja uusi oikeuskäytäntö sekä täsmennetty velallisen asemaan perinnän eri vaiheissa vaikuttavia hyvän perintätavan vaatimuksia. Päivitettyyn linjaukseen kuluttaja-asiamies on koonnut keskeiset asiat täsmentämistä kaivanneista hyvän perintätavan vaatimuksista, muuttuneesta lainsäädännöstä ja uudesta oikeuskäytännöstä. Linjauksen edellinen versio oli vuodelta 2014. Hyvää perintätapaa ja velallisen asemaa koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kuluttaja-asiamies-on-paivittanyt-hyva-perintatapa-kuluttajaperinnassa-linjauksen/
17.3.2023 Lausunnot

Lausunto kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Dnro L2023-08 Lausuntopyyntönne: KKV/24/14.08.01.03/2023. 3.2.2023 KULUTTAJA-ASIAMIEHEN LINJAUKSESTA HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Hyvän perintätavan määrittelyn tarpeellisuudesta Asianajajaliitto pitää yleisellä tasolla tarkoituksenmukaisena ja mahdollisia perintätapaan liittyviä riitoja ehkäisevänä viranomaisen tekemää linjausta hyvästä perintätavasta. Asianajajaliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita kahteen seikkaan, joiden täsmentäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-kuluttaja-asiamiehen-linjauksesta-hyva-perintatapa-kuluttajaperinnassa/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus kielsi hyvän perintätavan vastaisen useampikertaisen perintäkulun perimisen

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > Alektum Oy  – hyvän perintätavan vastainen menettely  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/markkinaoikeus-kielsi-hyvan-perintatavan-vastaisen-useampikertaisen-perintakulun-perimisen/
15.8.2018 Oikeusuutiset

Todistustaakka maksumuistutusten saapumatta jäämisestä oli velallisella

HelHO:2018:14 Velkomus – Perintäkulut – Vapaamuotoinen tiedoksianto Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava yhtiö P Oy (perintäyhtiö) oli lähettänyt H:lle maksumuistutuksen. H oli maksanut maksumuistutuksessa vaaditun summan yhdeksän päivää eräpäivän jälkeen. Perintäyhtiö oli neljä päivää ennen maksusuoritusta lähettänyt H:lle maksuvaatimuksen. H:n maksusuoritus ei ollut kattanut maksuvaatimuksen mukaisia perintäkuluja ja viivästyskorkoja. Perintäyhtiö oli tästä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/todistustaakka-maksumuistutusten-saapumatta-jaamisesta-oli-velallisella/
6.3.2014 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamies päivitti ohjeensa hyvästä perintätavasta

Päivitetyssä hyvän perintätavan ohjeessa on otettu huomioon vuonna 2013 voimaantulleet perintälain muutokset Muutoksilla on parannettu erityisesti velallisen asemaa vähentämällä velalliselle perinnästä syntyviä kuluja ja täsmennetty hyvän perintätavan sisältöä perinnän eri vaiheissa.  Kuluttaja-asiamies valvoo, että kuluttajasaatavien perinnässä noudatetaan perintälakia ja hyvää perintätapaa. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi kuluttaja-asiamies on laatinut elinkeinonharjoittajille ja julkisyhteisöille ohjeen, johon on koottu kuluttajaperinnän kannalta keskeiset asiat. Ohjeessa on paitsi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/kuluttaja-asiamies-paivitti-ohjeensa-hyvasta-perintatavasta/