Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

29.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Voimassa oleva laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntely on tarpeen, koska koronavirusepidemian takia useat yritykset ovat maksuvaikeuksissa, ja laskujen ja velkojen maksun viivästymisestä aiheutuvat perintäkulut voivat osaltaan pahentaa tilannetta. Sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi säännökset koskisivat myös muita sellaisia saatavia, jotka eivät ole kuluttajasaatavia, kuten saatavia, joissa velallisena on asunto-osakeyhtiö tai yhdistys. 

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin muiden kuin kuluttajasaatavien osalta säännökset siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Laissa rajoitettaisiin myös yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää. Ehdotetut säännökset ovat pääpiirteissään samankaltaisia kuin kuluttajasaatavia koskevat säännökset, mutta niissä on otettu huomioon yrityssaatavien perinnän erityispiirteet.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi rajoituksia tratan, eli yrityssaatavien perinnässä tavallisesti käytetyn julkisuusuhkaisen maksukehotuksen, käyttöön. Tratan käyttö perintäkeinona olisi kiellettyä, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi tratan käyttöä ehdotetaan rajoitettavaksi liikevaihdoltaan pienien tai toimintansa vasta aloittaneiden osakeyhtiöiden saatavien perinnässä.  

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin sen voimassaoloaikana tehtyihin perintätoimiin.

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments