Generic filters
Exact matches only
18.6.2024 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja kuudelle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 27.5.2024 myöntänyt apurahan kuudelle hakijalle: Associate Ville Latolalle (Borenius Asianajotoimisto Oy) 7 500 euron apuraha kattamaan LL.M. -tutkinnon suorittamista University of Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Associate Jami Paturille (Avance Asianajotoimisto Oy) 7 500 euron apuraha kattamaan LL.M. -tutkinnon suorittamista Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa. Helsingin yliopiston Club Lejonhjärta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-kuudelle-hakijalle/
5.6.2024 Oikeusuutiset

Säätiön sitoutumiselle maksaa hallituksen jäsenten oikeudenkäyntikulut ei ollut säätiön tarkoituksen mukaista perustetta – sopimus ei ollut säätiötä sitova

KKO:2024:35 Säätiö – Sopimus – Sopimuksen sitovuus Patentti- ja rekisterihallitus oli hakemuksessaan käräjäoikeudessa vaatinut ensisijaisesti säätiön lakkauttamista ja toissijaisesti sen hallituksen jäsenten erottamista toimestaan. Säätiön hallitus oli päättänyt, että säätiö maksaa hallituksen jäsenille asiassa aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, sekä tehnyt säätiön nimissä tätä koskevan sopimuksen hallituksen jäseniä avustaneen asianajajan toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/saation-sitoutumiselle-maksaa-hallituksen-jasenten-oikeudenkayntikulut-ei-ollut-saation-tarkoituksen-mukaista-perustetta-sopimus-ei-ollut-saatiota-sitova/
30.5.2024 Tiedotteet

Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2023 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on jaettu vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2023 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat: Tomi Voutilainen ja Juuso Ouli: Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/asianajajaliitto-palkitsi-vuoden-2023-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
21.12.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja yhdeksälle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 11.12.2023 myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle: 1. Asianajaja Kaisa Näkille (Asianajotoimisto Tirronen) 10 000 euron apurahan väitöskirjan (hyvinvointioikeus) viimeistelyyn Itä-Suomen yliopistossa. 2. Associate Essi Ellmaninille (Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy) 3 600 euron apuraha kattamaan Master of Laws in International Trade Law -tutkinnon suorittamista Torinon yliopistossa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-yhdeksalle-hakijalle/
30.11.2023 Lausunnot

Lausunto unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-55 Lausuntopyyntönne: VN/23300/2023, 3.11.2023 UNIONIPETOSDIREKTIIVIN TÄYDENTÄVÄÄ TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Hallituksen esityksen tavoitteena on täydentää ja selkiyttää lainsäädäntöä eräiden virkarikosten yrityksen rangaistavuuden ja oikeushenkilön rangaistusvastuun alan osalta, jotta Suomen lainsäädäntö täyttäisi ns. unionipetosdirektiivin kyseessä olevat velvoitteet riittävän yksiselitteisesti. Yrityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/lausunto-unionipetosdirektiivin-taydentavaa-taytantoonpanoa-koskevasta-hallituksen-esitysluonnoksesta/
21.7.2023 Oikeusuutiset

Taiteenlajia – mm. elinkeinonharjoittajia tukemalla – tukeva säätiö katsottiin yleishyödylliseksi

Keskusverolautakunta:2023/26: Yleishyödyllinen yhteisö, Apurahasäätiö, Tukisäätiö, Taiteen tukeminen, Elinkeinonharjoittajien tukeminen Perustettavan säätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena oli erään kotimaisen taiteenlajin ja sen toimintaedellytysten edistäminen. Hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella säätiö toimisi lähinnä apurahasäätiönä ja tukisäätiönä. Säätiön pääasiallinen rahoitus koostuisi perustamisvaiheessa lahjoitetun peruspääoman tuotosta sekä perustajan vuosittain tekemistä lisälahjoituksista. Säätiön säännöt mahdollistivat liiketoiminnan harjoittamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/taiteenlajia-mm-elinkeinonharjoittajia-tukemalla-tukeva-saatio-katsottiin-yleishyodylliseksi/
27.6.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja kahdeksalle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 22.5.2023 myöntänyt apurahan neljälle hakijalle: Lupajuristi Kaija Kessille (Asianajotoimisto Kess Oy) 3 000 euron apurahan kattamaan oikeustieteellisen tietokirjan “Laitosvalta sosiaali- ja terveydenhuollossa” kirjoittamista. Asianajaja emeritus Seppo J. Niemiselle 3 000 euron apurahan kattamaan huhtikuussa 2023 julkaistun kirjan ”40 vuotta asianajajana Tampereella ja maailmalla” kuluja.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-kahdeksalle-hakijalle/
12.6.2023 Tiedotteet

Asianajaja Markku Fredmanista uusi asianajajaoikeuden työelämäprofessori

Asianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Fredman seuraa siinä asianajaja Tuomas Lehtistä, joka hoiti työelämäprofessuuria tammikuusta 2018. Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajaja-markku-fredmanista-uusi-asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessori/
24.5.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö palkitsi vuoden 2022 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen ja Asianajajaliiton hallituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2022 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Vesa Komulainen Artikkeli: Syyttäjän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/asianajajaliiton-saatio-palkitsi-vuoden-2022-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
1.3.2023 Tiedotteet

Asianajajaoikeuden työelämäprofessuuri jatkuu kolmevuotiskauden 2023–2026 – ilmoittautumismenettely käynnissä 15.3.2023 asti

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr (”Säätiö”) ja Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) ovat rahoittaneet Helsingin yliopistossa valtakunnallista asianajajaoikeuden työelämäprofessuuria vuosina 2018–2023. Asianajajaoikeuden ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi Säätiön ja Asianajajaliiton esityksestä valittiin ja nimettiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Lehtinen, jonka toimikausi on päättymässä lukuvuoden 2022–2023 loppuun. Säätiö ja Asianajajaliitto suunnittelevat jatkavansa työelämäprofessuurin rahoitusta.   Säätiö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessuuri-jatkuu-kolmevuotiskauden-2023-2026-ilmoittautumismenettely-kaynnissa-15-3-2023-asti/