Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.11.2023 Lausunnot

Lausunto unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-55 Lausuntopyyntönne: VN/23300/2023, 3.11.2023 UNIONIPETOSDIREKTIIVIN TÄYDENTÄVÄÄ TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Hallituksen esityksen tavoitteena on täydentää ja selkiyttää lainsäädäntöä eräiden virkarikosten yrityksen rangaistavuuden ja oikeushenkilön rangaistusvastuun alan osalta, jotta Suomen lainsäädäntö täyttäisi ns. unionipetosdirektiivin kyseessä olevat velvoitteet riittävän yksiselitteisesti. Yrityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/lausunto-unionipetosdirektiivin-taydentavaa-taytantoonpanoa-koskevasta-hallituksen-esitysluonnoksesta/
21.7.2023 Oikeusuutiset

Taiteenlajia – mm. elinkeinonharjoittajia tukemalla – tukeva säätiö katsottiin yleishyödylliseksi

Keskusverolautakunta:2023/26: Yleishyödyllinen yhteisö, Apurahasäätiö, Tukisäätiö, Taiteen tukeminen, Elinkeinonharjoittajien tukeminen Perustettavan säätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena oli erään kotimaisen taiteenlajin ja sen toimintaedellytysten edistäminen. Hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella säätiö toimisi lähinnä apurahasäätiönä ja tukisäätiönä. Säätiön pääasiallinen rahoitus koostuisi perustamisvaiheessa lahjoitetun peruspääoman tuotosta sekä perustajan vuosittain tekemistä lisälahjoituksista. Säätiön säännöt mahdollistivat liiketoiminnan harjoittamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/taiteenlajia-mm-elinkeinonharjoittajia-tukemalla-tukeva-saatio-katsottiin-yleishyodylliseksi/
27.6.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja kahdeksalle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 22.5.2023 myöntänyt apurahan neljälle hakijalle: Lupajuristi Kaija Kessille (Asianajotoimisto Kess Oy) 3 000 euron apurahan kattamaan oikeustieteellisen tietokirjan ”Laitosvalta sosiaali- ja terveydenhuollossa” kirjoittamista. Asianajaja emeritus Seppo J. Niemiselle 3 000 euron apurahan kattamaan huhtikuussa 2023 julkaistun kirjan ”40 vuotta asianajajana Tampereella ja maailmalla” kuluja.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-kahdeksalle-hakijalle/
12.6.2023 Tiedotteet

Asianajaja Markku Fredmanista uusi asianajajaoikeuden työelämäprofessori

Asianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Fredman seuraa siinä asianajaja Tuomas Lehtistä, joka hoiti työelämäprofessuuria tammikuusta 2018. Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajaja-markku-fredmanista-uusi-asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessori/
24.5.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö palkitsi vuoden 2022 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen ja Asianajajaliiton hallituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2022 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Vesa Komulainen Artikkeli: Syyttäjän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/asianajajaliiton-saatio-palkitsi-vuoden-2022-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
1.3.2023 Tiedotteet

Asianajajaoikeuden työelämäprofessuuri jatkuu kolmevuotiskauden 2023–2026 – ilmoittautumismenettely käynnissä 15.3.2023 asti

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr (”Säätiö”) ja Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) ovat rahoittaneet Helsingin yliopistossa valtakunnallista asianajajaoikeuden työelämäprofessuuria vuosina 2018–2023. Asianajajaoikeuden ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi Säätiön ja Asianajajaliiton esityksestä valittiin ja nimettiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Lehtinen, jonka toimikausi on päättymässä lukuvuoden 2022–2023 loppuun. Säätiö ja Asianajajaliitto suunnittelevat jatkavansa työelämäprofessuurin rahoitusta.   Säätiö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessuuri-jatkuu-kolmevuotiskauden-2023-2026-ilmoittautumismenettely-kaynnissa-15-3-2023-asti/
27.12.2022 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja neljälle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 28.11.2022 myöntänyt apurahan neljälle hakijalle: 1. Asianajaja Liisa Reunamäelle (Asianajotoimisto Roihu Oy) 10 000 euron apurahan väitöskirjan (työ- ja urheiluoikeus) viimeistelyyn Itä-Suomen yliopistossa. 2. Helsingin yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ja Willem C. Vis East Moot -joukkueelle 3 000 euron apurahan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-neljalle-hakijalle/
14.10.2022 Lausunnot

Lausunto HE:stä laeiksi erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelyksi

Dnro L2022-55                         Lausuntopyyntönne: VN/7828/2022 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI ERIKOISSIJOITUSRAHASTOJEN KIINTEISTÖSIJOITUSTEN VEROSÄÄNTELYKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Asianajajaliitto pitää sinänsä oikeasuuntaisena tavoitetta tiivistää Suomen veropohjaa tilanteessa, jossa kiinteistövarallisuuteen sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa on vähemmän kuin 30 osuudenomistajaa, eikä nykyiseen lainsäädäntöön (tuloverolain (”TVL”) 20 a §) sisältyvää yhdenkertaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lausunto-hesta-laeiksi-erikoissijoitusrahastojen-kiinteistosijoitusten-verosaantelyksi/
11.5.2022 Tiedotteet

Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2021 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Palkintosummat myöntää Asianajajaliiton Säätiö. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on jaettu vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2021 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Katja Hoppu, Asianajajan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/asianajajaliitto-palkitsi-vuoden-2021-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
20.1.2022 Tiedotteet

Matti Ylöstalo -palkinto Carita Wallgren-Lindholmille

Carita Wallgren-Lindholm Sininen Laatikko -esityksessä 2019. Kuva Nina Kaverinen / Asianajajaliitto Kansainvälisen välimiesmenettelyn suomalainen edelläkävijä Carita Wallgren-Lindholm on palkittu asianajoalan huomattavimmilla tunnustuksella, Matti Ylöstalo -palkinnolla tänään 20.1.2022 Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksessa. Palkinnon myönsi Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa. Carita Wallgren-Lindholm on yksi suomalaisen välimiesmenettelyn uranuurtajista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/matti-ylostalo-palkinto-carita-wallgren-lindholmille/