Asianajaja Markku Fredmanista uusi asianajajaoikeuden työelämäprofessori

12.6.2023 | Tiedotteet

Asianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Fredman seuraa siinä asianajaja Tuomas Lehtistä, joka hoiti työelämäprofessuuria tammikuusta 2018.

Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien rinnalla yhä merkittävämmässä roolissa ovat välimiesmenettelyt ja sovittelut, joissa kaikissa asianajajien rooli on erittäin keskeinen. Tehtävä on sijoitettu Helsingin yliopistoon, mutta siihen sisältyy velvollisuus opettaa ja ohjata tutkimusta myös muissa Suomen oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä.

Työelämäprofessorin tehtävään kutsuttu OTT, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 1989 ja työskennellyt siitä alkaen asianajajana. Hän on toiminut Asianajajaliiton hallituksen ja valtuuskunnan jäsenenä sekä kolmen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Fredman on opettanut oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä ja muissa koulutustilaisuuksissa asianajajaetiikkaa. Hän on ollut Asianajajaoikeuden killan johtoryhmässä pitkään ja kiltavanhimpana 2017 alkaen.

Fredman väitteli vuonna 2018 Turun yliopistossa, ja hänen väitöskirjansa Puolustajan rooli, Rikoksesta epäillyn ja syytetyn avustajan roolin kehitys Suomessa 1980-luvulta nykypäivään samoin kuin monet hänen muista julkaisuistaan käsittelevät asianajajaoikeutta sekä asianajajan tehtäviin ja rooliin keskeisesti liittyviä asioita. Vuonna 2019 hänet nimettiin Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentiksi.

– Markku Fredman on harjoittanut vuosikymmenten ajan asianajajan tointa pienessä asianajotoimistossa, painopisteenä oikeudenkäynnit, rikosoikeus, perhe ja perintöoikeus, ihmis- ja perusoikeudet sekä hallinto- ja virkamiesoikeus. Fredmanin nimitys syventää asianajajan roolin monipuolisuuden ymmärtämistä, tiivistävät oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Niemi ja Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Lautjärvi.

Työelämäprofessuuri on lahjoitusprofessuuri. Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto jakavat sen kustannukset.

Lisätiedot:
Dekaani Johanna Niemi, p. 050 406 9586, johanna.niemi@helsinki.fi
Suomen Asianajajaliiton Säätiön puheenjohtaja Kari Lautjärvi, p. 040 042 5251, kari@lautjarvi.fi
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Asianajajaoikeuden työelämäprofessori Markku Fredman, p. 040 046 4094, markku.fredman@fredman-mansson.fi