Asianajajaliiton Säätiö palkitsi vuoden 2022 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

24.5.2023 | Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen ja Asianajajaliiton hallituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.

Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 alkaen.

Vuonna 2022 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat:

Vesa Komulainen
Artikkeli: Syyttäjän rangaistusvaatimuksen ja rikoksen rubrisoinnin merkitys ankkurina rangaistuksen mittaamisessa, DL 1/2022

Mikko Vuorenpää ja Pirkko Heikkinen
Artikkeli: Reklamaatio, prekluusio ja kanteenmuutoskielto, DL 1/2022

Mika Savola
Artikkeli: Asianajosta välimiesmenettelyn suullisessa käsittelyssä – välimiehen näkökulma, DL 2/2022

Mira Hänninen
Artikkeli: Asianmukainen huolellisuus oikeudellistuvan yritysvastuun ytimessä ja juristin neuvonannossa, DL 3/2022

Mikko Heinonen
Artikkeli: Kiinnitysluottopankkitoimintaan ja katettuihin joukkolainoihin liittyviä erityiskysymyksiä – katetun joukkolainan vakuudet, DL 3/2022

Alexa Kavasto
Artikkeli: Työnantajan lojaliteettivelvoitteen vaikutus sairausperusteiseen päättämissuojaan, DL 4/2022

Artikkelit ovat luettavissa Editan verkkopalvelussa: https://www.edilex.fi/defensor_legis (vain tilaajille)

Lisätietoa:
Heidi Enne, FM, tiedottaja, Defensor Legisin toimituspäällikkö
p. 040 510 8238, heidi.enne@asianajajaliitto.fi

Oikeudellista aikakauskirjaa Defensor Legisiä julkaisee Suomen Asianajajaliitto. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920. Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

www.asianajajaliitto.fi/defensorlegis