Generic filters
Exact matches only
11.4.2024 Oikeusuutiset

MTV-uutiset: Asianajajaliiton mukaan kansanedustajien ehdottama lakialoite rikosuhriavustajasta on tarpeellinen

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson arvioi, että kansanedustajien ehdottama lakialoite rikosuhriavustajan lisäämisestä rikoslakiin on tarpeellinen.  Kansanedustajat Bella Forsgrén (vihr.), Elisa Gebhard (sd.) ja Karoliina Partanen (kok.) ehdottavat muutosta rikoslakiin, joka mahdollistaisi rikosuhriavustajan käyttöä tapauksissa, joissa rikos kohdistuu suureen väkijoukkoon.  Ehdotuksen taustalla on psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto, jossa oli tuhansia uhreja. – Käytännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/mtv-uutiset-asianajajaliiton-mukaan-kansanedustajien-ehdottama-lakialoitte-rikosuhriavustajasta-on-tarpeellinen/
9.4.2024 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä

Oikeusministeriö   Dnro L2024-10   Lausuntopyyntönne: VN/19658/2023, 28.2.2024 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ASETUKSENANTOVALTUUSSÄÄNTELYN PÄIVITTÄMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot Asianajajaliiton yhtenä sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-asetuksenantovaltuussaantelyn-paivittamiseksi-oikeusministerion-hallinnonalan-lainsaadannossa/
26.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Sisäministeriö   Dnro L2024-19   Lausuntopyyntönne: VN/5349/2024; VN/5349/2024-SM-3, 15.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VÄLIAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ VÄLINEELLISTETYN MAAHANTULON TORJUMISEKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Koskien kuulemisaikaa Lausuntopyyntö on pyydetty huomattavasti normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Lausuma on päivätty 15.3.2024 ja mahdollinen lausunto on pyydetty palauttamaan 25.3.2024, joten käytännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-valiaikaisista-toimenpiteista-valineellistetyn-maahantulon-torjumiseksi/
15.2.2024 Lausunnot

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-59   Lausuntopyyntönne: VN/5137/2022, 5.12.2023 LAUSUNTO VALMIUSLAIN VARAUTUMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SEKÄ VALMIUSLAIN YLEISISTÄ KEHITTÄMISTARPEISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän lausuntokierrokselle lähettämästä varautumisvelvollisuutta koskevasta muisoista sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista. Asianajajaliitto lausuu alla ensin varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä sen jälkeen erikseen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-valmiuslain-varautumisvelvollisuutta-koskevasta-muistiosta-seka-valmiuslain-yleisista-kehittamistarpeista/
4.9.2023 Oikeusuutiset

Valtioneuvosto hyväksyi syksyn ja kevään lainsäädäntösuunnitelman – oikeusavulle ja edunvalvonnalle keskusvirasto

Oikeusministeriö Viikko (arvio) Syksy 2023 37 HE laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännösten muuttamisesta Lakia täydennettäisiin uudella siirtymäsäännöksellä sen varmistamiseksi, että 1.7.2022 voimaan tulleet velkajärjestelylain muutokset eivät rajoita velkojien mahdollisuutta hakea velallisen lisäsuoritusten määrän ja maksuvelvollisuuden vahvistamista tuomioistuimelta. 40 HE laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/valtioneuvosto-hyvaksyi-syksyn-ja-kevaan-lainsaadantosuunnitelman-oikeusavulle-ja-edunvalvonnalle-keskusvirasto/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
17.5.2023 Lausunnot

Lausunto esiselvityksestä tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

Sisäministeriölle   Dnro L2023-18   Lausuntopyyntönne: VN/1365/2022; VN/1365/2022-SM-30, 4.4.2023 SISÄMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ ESISELVITYKSESTÄ TILITAPAHTUMATIETOJEN KYSELYMAHDOLLISUUDEN LISÄÄMISESTÄ PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Sisäministeriö on pyytänyt Asianajajaliitolta lausuntoa esiselvitysluonnoksesta tiltapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämiseksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Lausuntopyynnössään sisäministeriö on todennut, että tällä hetkellä pankki-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-esiselvityksesta-tilitapahtumatietojen-kyselymahdollisuuden-lisaamisesta-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmaan/
17.5.2023 Oikeusuutiset

Hallitusneuvotteluiden oikeuspolitiikka ja tasa-arvo -jaosto kuullut kymmeniä asiantuntijoita

Säätytalolla käytävissä hallituisneuvotteluissa yksi reformipöydistä on nimeltään Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio. Sillä on kaksi jaostoa, joista jaosto 8.2  käsittelee oikeuspolitiikkaa ja tasa-arvoa. Jaosto on kuullut paljon oikeusministeriön virkamiehiä ja mm. . Myös valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju sekä oikeusapu- ja edunvalvonta piirin johtaja Marjo Kurki ovat olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hallitusneuvotteluiden-oikeuspolitiikka-ja-tasa-arvo-jaosto-kuullut-kymmenia-asiantuntijoita/
27.3.2023 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön virkapuheenvuoro painottaa arjen oikeusvaltiota

Oikeusministeriön virkakunnan puheenvuoro kattaa näkemyksen Suomen oikeusvaltion tilasta ja keskeisistä toimista sen vahvistamiseksi. Paino on tulevassa hallituskaudessa, mutta asioiden ajallinen horisontti ulottuu väistämättä kauemmaksi. Oikeusministeriö tulee tarjoamaan hallitusneuvottelujen tueksi konkreettisia ehdotuksia puheenvuoron teemoista. Puheenvuoro korostaa toimivan oikeusvaltion turvaamista ja demokratian vahvistamista. Ne ovat arjen oikeusvaltion perusta, joka näkyy jokaisen elämässä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/oikeusministerion-virkapuheenvuoro-painottaa-arjen-oikeusvaltiota/
20.6.2022

Asianajajilla on paljon annettavaa oikeusolojen kehittämisessä – hae luottamustehtäviin

Vaikka oikeuspolitiikka saattaa kuulostaa äkkiseltään abstraktilta, kannattaa juridiikan ammattilaisten olla myös harrastusmielessä kiinnostuneita siitä, mihin suuntaan lainsäädäntö on kehittymässä. Asianajajaliiton jäsenet varmistavat yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturvan toteutumisen päivittäin tuomioistuin- ja viranomaisprosesseissa ja tuntevat Suomen oikeuslaitoksen toiminnan käytännön tasolla. Siksi asianajajilla on myös paljon annettavaa myös siihen, miten oikeusturvanäkökulmat huomioidaan lainsäädäntöä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/asianajajilla-on-paljon-annettavaa-oikeusolojen-kehittamisessa-hae-luottamustehtaviin/