20.6.2022

Asianajajilla on paljon annettavaa oikeusolojen kehittämisessä – hae luottamustehtäviin

Vaikka oikeuspolitiikka saattaa kuulostaa äkkiseltään abstraktilta, kannattaa juridiikan ammattilaisten olla myös harrastusmielessä kiinnostuneita siitä, mihin suuntaan lainsäädäntö on kehittymässä. Asianajajaliiton jäsenet varmistavat yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturvan toteutumisen päivittäin tuomioistuin- ja viranomaisprosesseissa ja tuntevat Suomen oikeuslaitoksen toiminnan käytännön tasolla. Siksi asianajajilla on myös paljon annettavaa myös siihen, miten oikeusturvanäkökulmat huomioidaan lainsäädäntöä uudistettaessa. Oman mielenkiintonsa tähän tuo myös EU-tasoisen sääntelyn korostunut merkitys.

Kaiken Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn ydin on vahvistaa suomalaista oikeusvaltiota. Kyse ei ole siis suppeasti vain oikeuslaitosta koskevasta sääntelystä, vaan esimerkiksi siitä, että sääntely on selkeää ja ennakoitavaa sekä kaikki oikeusturvaan liittyvät seikat tulevat huomioiduksi. Tähän työhön tarvitaan mukaan kaikenlaisista taustoista tulevia asianajajia.

Asianajajat pääsevät osallistumaan myös yhteiskunnan oikeusolojen kehittämiseen esimerkiksi Asianajajaliiton oikeudellisten asiantuntijaryhmien ja valiokuntien kautta. Näihin luottamustehtäviin on parhaillaan haku käynnissä toimikaudelle 1.10.2022–30.9.2024.

Oikeudelliset asiantuntijaryhmät valmistelevat lausuntoja ja muita kannanottoja Asianajajaliitolle, ja niiden jäseniä kutsutaan eduskuntaan kuultavaksi erilaisista lainsäädäntöhankkeista. Valiokunnat taas valmistelevat erityisen tärkeiksi nostamiinsa teemoihin liittyviä asioita hallituksen päätettäviksi. Niiden tehtävänä on seurata, ehdottaa ja valmistella asianajotoiminnan ja oikeusolojen kehittämiseen liittyviä asioita.

Sekä kokeneita että uusia asianajajia tarvitaan näihin tehtäviin. Niistä kiinnostuneita pyydetään hakemaan viimeistään 31.8.2022 tästä avautuvalla lomakkeella. Hallitus vahvistaa valinnat 23.9.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Kirjoittaja

Elisa Gebhard

Oikeuspolitiikka-asioista vastaava juristi, Asianajajaliitto

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments