6.4.2022

Kysymys oikeusvaltion kriisinkestävyydestä on ajankohtainen

Tilanteessa, jossa rauhaa ei voida lähialueillammekaan pitää itsestäänselvyytenä, on syytä kääntää katseet myös oikeusvaltion kriisinkestävyyteen. Eurooppalaisessakin kontekstissa olemme saaneet todistaa, ettei oikeusvaltion kehityssuunta ole aina vahvistuva, vaan keskeiset fundamentit kuten perus- ja ihmisoikeustilanne sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus voivat tulla uhatuksi myös nykyaikana.

Yhteiskunnan kriisinkestävyys on paljon muutakin kuin sotilaallista varautumista. Kyse on siitä, miten yhteiskunnallista eheyttä ylläpitävät instituutiot toimivat muutoksista tai kriiseistä huolimatta. Ilman toimivaa demokratiaa ei ole oikeusvaltiota eikä ilman toimivaa oikeusvaltiota ole demokratiaa.

Mitkä ovat Asianajajaliiton ratkaisut?

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat ja valvoo kaikkien asianajajien toimintaa. Näin ollen tarkastelemme oikeusvaltiota ennen kaikkea oikeuden saatavuuden ja oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien kautta. Oikeusvaltiossa kaikilla ihmisillä ja yhteisöillä tulee olla mahdollisuus turvautua oikeudelliseen apuun ongelma- ja ristiriitatilanteissa, sekä oikeudenkäynnin välttämiseksi.

Käytännössä asianajajat varmistavat kansalaisten oikeusturvan toteutumista päivittäin tuomioistuimissa. Asianajajaliiton oikeusturvaohjelmassa kannustetaan pohtimaan, kannattaisiko perustuslakiamme vahvistaa esimerkiksi siten, että mahdollisuus saada apua oikeuksiensa puolustamiseen turvattaisiin nykyistä vahvemmin.

Vaikka suomalaista oikeusvaltiota pidetään laajasti toimivana, oikeudenhoidon käytännön ongelmat ovat omiaan vaarantamaan kansalaisen oikeusturvan. Oikeuslaitoksemme suoriutuu asioiden määrästä hyvin, mutta ei ole asianosaisten kannalta kohtuullista, jos tavanomainen prosessi kestää jopa kolme vuotta.

Paitsi resurssipulan ratkaisua, myös rakenteiden uudistamista kaivataan kipeästi. Oikeudenhoidon uudistuksia ei pidä tarkastella säästötoimenpiteinä, vaan oikeusvaltiolla on aina hintansa. Muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta korkealaatuiset oikeudelliset palvelut on kyettävä tuottamaan kohtuullisessa ajassa ja asianosaisten kannalta kohtuullisin kustannuksin. Kenenkään taloudellinen asema ei saisi muodostua oikeuden saamisen esteeksi. Muun muassa näihin teemoihin Asianajajaliitto esittää ratkaisuja uudessa oikeusturvaohjelmassaan. Siihen pääset tutustumaan täältä.

Kirjoittaja

Elisa Gebhard

Oikeuspolitiikka-asioista vastaava juristi, Asianajajaliitto

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments