Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.5.2021 Oikeusuutiset

EUT: Ajokelvotonkin ajoneuvo pitää liikennevakuuttaa, jos sitä ei ole virallisesti poistettu liikennekäytöstä

Liikennevakuutussopimuksen tekeminen on pakollista, kun kyseinen ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa ja sitä ei ole virallisesti poistettu liikennekäytöstä Tällaista velvollisuutta ei voida sulkea pois pelkästään sen vuoksi, että rekisteröity ajoneuvo on kyseisenä ajankohtana ajokelvoton teknisen kuntonsa vuoksi Powiat Ostrowskista (Ostrówin piirikunta, Puola), puolalaisesta paikallishallinnon yksiköstä, tuli menettämistä koskevan tuomioistuinratkaisun nojalla 7.2.2018…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/eut-ajokelvotonkin-ajoneuvo-pitaa-liikennevakuuttaa-jos-sita-ei-ole-virallisesti-poistettu-liikennekaytosta/
30.4.2021 Oikeusuutiset

7.748 euron liikennevakuutusmaksu ei ollut kohtuullinen seuraus moottoripyörän käytöstä ilman vakuutusta kun vakuutuksen olisi saanut 756 eurolla

KHO:2021:55 Liikennevakuutusmaksua vastaava maksu – Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti – Maksun määrääminen – Vakuutusmaksun maksuperusteet – Kohtuullisuus – Moottoripyörä A:n omistamalla moottoripyörällä ei ollut ollut voimassa olevaa liikennevakuutusta ajalla 18.7.2017–9.11.2018, minkä vuoksi Valtiokonttori oli Liikennevakuutuskeskuksen esityksestä määrännyt A:lle maksettavaksi mainitulta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun 7 748,08 euroa ja laiminlyöntimaksun 7 748,08 euroa,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/7-748-euron-liikennevakuutusmaksu-ei-ollut-kohtuullinen-seuraus-moottoripyoran-kaytosta-ilman-vakuutusta-kun-vakuutuksen-olisi-saanut-756-eurolla/
11.12.2020 Oikeusuutiset

Asianajajat kantelivat Pohjola vakuutuksen menettelystä liikennevakuutusasioissa. Vakava huomautus apulaisoikeusasiamieheltä.

AOA Pölönen: Asianajajat A ja B asianajotoimisto C:stä (jäljempänä kantelijat) arvostelivat kirjoituksessaan Pohjola Vakuutus Oy:n menettelyä lakisääteisten liikennevakuutusasioiden käsittelyssä. Kantelijat viittasivat 22.11.2019 antamaani oikeusasiamiehen verkkosivuilla julkaistuun ratkaisuun (EOAK/192/2019), jossa annoin Op Vakuutus Oy:lle (nykyisin Pohjola Vakuutus Oy) huomautuksen liikennevakuutusasian käsittelyaikaa ja tiedusteluun vastaamista koskevassa asiassa. Finanssivalvonta oli sanotussa asiassa antamassaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/asianajajat-kantelivat-pohjola-vakuutuksen-menettelysta-liikennevakuutusasioissa-vakava-huomautus-apulaisoikeusasiamiehelta/
1.7.2019 Oikeusuutiset

Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen ulkopuolelle jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot

Vakuutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Liikennevahinko Työtapaturma- ja ammattitautilain 201 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikennevahinkoa. Kyseistä säännöstä on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että korvattavuuden ulkopuolelle mainitun säännöksen perusteella jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot riippumatta siitä, onko liikennevahingosta maksettu korvausta liikennevakuutuslain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/vapaaehtoisen-vapaa-ajan-vakuutuksen-ulkopuolelle-jaavat-kaikki-liikennevakuutuslaissa-tarkoitetut-liikennevahingot/
25.6.2019 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen arvioimaan hakijan vammoja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa

Vakuutusoikeus: Liikennevahinko – Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus – Kuntoutus – Syy-yhteys – Toimivalta Asiassa ratkaistiin kysymys vakuutusoikeuden toimivallasta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa. Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen ottamaan kantaa siihen, mitä vammoja liikennevahingosta on vakuutetulle aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat ovat. VakO 806:2019

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/vakuutusoikeus-ei-ole-toimivaltainen-arvioimaan-hakijan-vammoja-liikennevakuutuslain-perusteella-korvattavasta-kuntoutuksesta-annetun-lain-mukaisessa-asiassa/
3.7.2018 Oikeusuutiset

KKO arvioi menettelytapoja aivovamman todentamisessa

KKO:2018:50 Liikennevakuutus Vahingonkorvaus – Syy-yhteys Todistelu – Näytön arviointi A oli ollut vuonna 1982 osallisena liikenneonnettomuudessa. Hänelle oli suoritettu liikennevakuutuksesta korvauksia niskan retkahdusvamman perusteella. A vaati vuonna 2009 vireille panemassaan kanteessa vakuutusyhtiöltä lisäkorvauksia. Kanteen mukaan A:lle oli aiheutunut liikennevahingon seurauksena vaikea aivovamma ja kaularankavamma ja hän oli jäänyt saamiensa vammojen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/kko-arvioi-menettelytapoja-aivovamman-todentamisessa/
15.9.2017 Oikeusuutiset

Rattijuopon kyydissä kuolleen lapselle ei korvausta kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä

VaaHO:2017:5 Vahingonkorvaus Liikennevakuutus Korvattava vahinko Henkinen kärsimys Myötävaikutus B oli mennyt tietoisena C:n humalatilasta tämän kuljettaman henkilöauton kyytiin. B oli saanut surmansa C:n menetettyä ajoneuvon hallinnan. Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko B:n kanssa samassa taloudessa asuneella alaikäisellä lapsella A:lla oikeus saada C:n ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvausta B:n kuoleman tälle aiheuttamasta kärsimyksestä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/rattijuopon-kyydissa-kuolleen-lapselle-ei-korvausta-kuoleman-aiheuttamasta-karsimyksesta/
8.6.2017 Oikeusuutiset

Aiempi kielteinen korvauspäätös ei estänyt korvausvaatimusta uudella perusteella

KKO:2017:36 Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Vakuutussopimus Oikeusvoima Vakuutusyhtiö oli 7.6.2007 antamassaan korvauspäätöksessä ilmoittanut, ettei A:n liikenneonnettomuudessa saamaa henkilövahinkoa korvata liikennevakuutuksesta, koska A oli ottanut ajoneuvon käyttöönsä luvattomasti ja kuljettanut sitä alkoholin vaikutuksen alaisena eikä korvauksen maksamiseen ollut erityistä syytä. A:lle oli vuonna 2011 selvinnyt, että liikennevahinko oli johtanut pysyvään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/aiempi-kielteinen-korvauspaatos-ei-estanyt-korvausvaatimusta-uudella-perusteella/
8.7.2015 Oikeusuutiset

Pylvään kaataneen auton vakuutus korvasi kaatuneeseen pylvääseen törmänneen auton vahingot

KKO:2015:53 Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Vahingonkorvaus – Syy-yhteys Tieliikenne K oli törmännyt kuljettamallaan moottoriajoneuvolla moottoritiellä valopylvääseen siten, että pylväs oli kaatunut osin vastaan tulevien ajokaistalle. PS oli kuljettamallaan autolla törmännyt tiellä olleeseen pylvääseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein syy-yhteys törmäysten välillä ei ollut katkennut. MS:llä oli auton omistajana oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/pylvaan-kaataneen-auton-vakuutus-korvasi-kaatuneeseen-pylvaaseen-tormanneen-auton-vahingot/
1.10.2013 Oikeusuutiset

Uutta, määrällisesti suurempaa korvauskannetta ei voitu tutkia. Asiamieheen kohdistunut vaatimus oli vanhentunut.

KKO:2013:72 Liikennevakuutus Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Toimeksianto – Asiamiehen korvausvelvollisuus Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen A:lle oli 16.9.1993 sattuneessa liikenneonnettomuudessa aiheutunut niskan retkahdusvamma. Hän oli vaatinut 3.2.1997 vireille tulleella kanteella liikennevakuutuslain nojalla vakuutusyhtiöltä korvausta työkyvyttömyydestä johtuvasta ansionmenetyksestä 15 prosenttia ansionmenetyksen määrästä 1.3.1995 alkaen. Hovioikeus oli 15.3.2000 antamallaan lainvoimaiseksi jääneellä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/uutta-maarallisesti-suurempaa-korvauskannetta-ei-voitu-tutkia-asiamieheen-kohdistunut-vaatimus-oli-vanhentunut/