Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää siitä oliko liikennevakuutusyhtiö laissa tarkoitetulla tavalla kieltäytynyt maksamasta korvauksia

12.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:2 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Vahingonkorvaus – Liikennevakuutus – Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen

Vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt maksamasta A:lle korvausta liikennevahingosta, koska vaatimukset olivat sen mukaan ennenaikaisia tai selvittämättömiä. Käräjäoikeus jätti A:n ajoneuvon kuljettajaan kohdistaman vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta, koska A ei ollut näyttänyt, että vakuutusyhtiö olisi liikennevakuutuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kieltäytynyt suorittamasta vaadittua vahingonkorvausta.

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää A:lle jatkokäsittelylupa muutos- ja ennakkoratkaisuperusteella.

17. Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä ei ole siitä, edellyttääkö korvausvaatimuksen tutkiminen, että kieltäytyminen on vakuutusyhtiön mukaan lopullinen, tai onko tutkimisen kannalta merkitystä sillä, millä perusteella vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta vaadittua korvausta. Korvausvaatimuksen tutkimisen edellytyksiä ei ole arvioitu tältä kannalta myöskään liikennevakuutuslain perusteluissa.

KKO:2023:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments