Matkustajan pahoinpitely potkaisemalla hänet ulos liikkuvasta autosta on liikennevakuutuksesta korvattava liikennevahinko

22.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:65 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Oikeusvoima – Liikennevakuutus

Hovioikeus oli tuominnut A:n törkeästä pahoinpitelystä ja B:n avunannosta törkeään pahoinpitelyyn muun ohella sillä perusteella, että A oli potkaissut asianomistajan B:n noin 50–60 kilometrin tuntinopeudella kuljettaman ajoneuvon kyydistä sillä seurauksella, että asianomistajalle oli ajoneuvosta tielle putoamisen seurauksena aiheutunut muun ohella aivovamma. Hovioikeus oli velvoittanut A:n ja B:n korvaamaan asianomistajalle tämän vaatimat vahingonkorvaukset heidän käräjäoikeudessa myöntämiensä määrien mukaisina. Liikennevakuutusyhtiötä ei ollut kuultu oikeudenkäynnissä.

Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli liikennevahingosta, jolloin asiassa olisi tullut soveltaa liikennevakuutuslakia. Koska liikennevakuutusyhtiötä ei ollut oikeudenkäynnissä kuultu, hovioikeuden tuomion oikeusvoima ei ulottunut siihen, eikä sillä siten ollut oikeutta hakea tuomion purkamista vahingonkorvausten osalta. Liikennevakuutusyhtiön hakemus jätettiin tutkimatta. Ks. KKO:1972-II-87

KKO:2021:65

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments