Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.12.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 29.12.2022: Joensuuhun ja Lahteen uudet laamannit

Tasavallan presidentti nimitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.2.2023-31.1.2030, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Juha Heikki Kolun ajalle 1.2.2023-31.3.2029. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaa haki kahdeksan hakijaa, joista kaksi peruutti hakemuksensa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaa haki viisi hakijaa, joista yksi peruutti tultuaan nimitetyksi laamanniksi Satakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/tuomarinimityksia-29-12-2022-joensuuhun-ja-lahteen-uudet-laamannit/
27.10.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.10.2022: HON Helander laamanniksi Satakuntaan

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helanderin ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029. Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen Tiedote: Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi Jaana Helander Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jaakko Tapio Hirston 1.1.2023…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tuomarinimityksia-28-10-2022-hon-helander-laamanniksi-satakuntaan/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Sirpa Pakkala laamanniksi Helsinkiin Tomi Vistilä Keski-Suomeen; Tuija Turpeinen ja Pekka Pulkkinen korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, laamanni Tuija Turpeisen 1.9.2022 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkisen ajalle 1.6.2022–31.12.2027. Korkeimman oikeuden tiedotteet: Ma. oikeusneuvos Tuija Turpeisesta korkeimman oikeuden jäsen Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisesta korkeimman oikeuden määräaikainen jäsen Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tuomarinimityksia-sirpa-pakkala-laamanniksi-helsinkiin-tomi-vistila-keski-suomeen-tuija-turpeinen-ja-pekka-pulkkinen-korkeimpaan-oikeuteen/
7.10.2021 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 8.10.2021: Guimares-Purokoski vakituisesti KKO:een, Rinnemaa laamanniksi Kainuuseen

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokosken 1.11.2021 lukien. Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaan ajaksi 1.1.2022 – 31.12.2028, Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokon 1.11.2021 lukien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/tuomarinimityksia-8-10-2021-guimares-purokoski-vakituisesti-kkoeen-rinnemaa-laamanniksi-kainuuseen/
29.6.2021 Oikeusuutiset

Oulun käräjäoikeuden laamanniksi Kari Turtiainen

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on tä­nään ni­mit­tä­nyt mää­rä­ai­kai­sen laa­man­nin ja kä­rä­jä­tuo­ma­rin Kari Tur­tiai­sen Ou­lun kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­nik­si seit­se­män vuo­den mää­rä­ajak­si 1.9.2021 al­kaen. Varatuomari, oikeustieteen maisteri Kari Turtiainen on Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari. Lisäksi hän on toiminut viime joulukuusta saakka Oulun käräjäoikeuden määräaikaisena laamannina eli päällikkötuomarina. Aikaisemmin hän on työskennellyt Oulun käräjäoikeudessa osastonjohtajana, hallintopäällikkönä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/oulun-karajaoikeuden-laamanniksi-kari-turtiainen/
14.1.2021 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 15.1.2021, entinen asianajaja, laamanni Tuija Turpeinen KKO:n jäseneksi

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen laamanni Tuija Hannele Turpeisen ajalle 1.3.2021-31.10.2027. Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 professori, johtaja Mikael Philip Hildénin 30.11.2023 saakka, johtavan tutkijan Olli Ilmari Malven 31.1.2026 saakka sekä johtavan asiantuntijan Seppo Juhani Rekolaisen 28.2.2022…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/tuomarinimityksia-15-1-2021-entinen-asianajaja-laamanni-tuija-turpeinen-kkon-jaseneksi/
17.12.2020 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 17.12.2020: Lavapuro ja Leskinen KHO:n oikeusneuvoksiksi, Määttä laamanniksi Lahteen

Tasavallan Presidentti nimitti korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan professori, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Juha Lavapuron 1.1.2021 lukien ja hallinto-oikeustuomari, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Tero Tapio Leskisen 6.1.2021 lukien. Tasavallan Presidentti nimitti korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hallinto-oikeustuomari, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Tero Tapio Leskisen ajalle 1.1.- 5.1.2021, hallinto-oikeustuomari OTL, OTK Toni…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tuomarinimityksia-17-12-2020-lavapuro-ja-leskinen-khon-oikeusneuvoksiksi-maatta-laamanniksi-lahteen/
12.11.2020 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 13.11.2020. Laamanni Antti Savela presidentiksi Itä-Suomen hovioikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Antti Sakari Savelan 1.12.2020 lukien 30.11.2027 päättyväksi määräajaksi, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Anniina Sofia Terosen 1.1.2021 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kaisa Matleena Voiman 1.12.2020 lukien, Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, julkisen oikeusavustajan Minna Johanna Jääskeläisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/tuomarinimityksia-13-11-2020-laamanni-antti-savela-presidentiksi-ita-suomen-hovioikeuteen/