Tuomarinimityksiä 15.1.2021, entinen asianajaja, laamanni Tuija Turpeinen KKO:n jäseneksi

14.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen laamanni Tuija Hannele Turpeisen ajalle 1.3.2021-31.10.2027.

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 professori, johtaja Mikael Philip Hildénin 30.11.2023 saakka, johtavan tutkijan Olli Ilmari Malven 31.1.2026 saakka sekä johtavan asiantuntijan Seppo Juhani Rekolaisen 28.2.2022 saakka ja yli-insinöörineuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 professori Petri Olavi Kuosmasen.

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Mikko Juhana Moilasen 1.2.2021 lukien, vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Lars Valdemar Andreas Nybergin 1.2.2021 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Taru Helena Torkkolan 1.2.2021 lukien.

Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments