Generic filters
Exact matches only
27.2.2024 Oikeusuutiset

YLEn MOT: “Jos kulutusluoton korkoehto on kohtuuton, ei velalla ole korkoa lainkaan.”

Velkaantuneiden vastaisku Alina Laakso velkaantui nuorena pikavipeistä. Nyt 30-vuotias perheenäiti on osa taistelua, jota velkaantuneet käyvät luotto- ja perintäyrityksiä vastaan. Voivatko tuhannet ihmiset saada rahojaan takaisin? Velkojat eivät ole antaneet yksipuolisia tuomioita tiedoksi velallisille, joten 30 päivän takaisinsaantiaika ei ole lähtenyt kulumaan. Hovioikeudet ovat mitätöineet kohtuuttomat pikavippien korot. “Jos kulutusluoton…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/ylen-mot-jos-kulutusluoton-korkoehto-on-kohtuuton-ei-velalla-ole-korkoa-lainkaan/
12.12.2023 Oikeusuutiset

Henkilö vastaa sähköisen tunnistusvälineen avulla otetusta luotosta, vaikka ei itse ole antanut välinettä henkilölle, joka on oikeudettomasti sen avulla lainan ottanut

THO:2023:6 Sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Oikeudeton käyttö – Kuluttajansuoja – Kuluttajaluotto A oli ottanut itselleen B:n nimissä kuluttajaluoton ilman B:n lupaa käyttäen luottohakemuksessa B:n vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (myöhemmin myös ”tunnistuslaki”) mukaista tunnistusvälinettä, mistä menettelystä A oli tuomittu rangaistukseen. A oli saanut B:n tunnistusvälineen haltuunsa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/henkilo-vastaa-sahkoisen-tunnistusvalineen-avulla-otetusta-luotosta-vaikka-ei-itse-ole-antanut-valinetta-henkilolle-joka-on-oikeudettomasti-sen-avulla-lainan-ottanut/
31.10.2023 Oikeusuutiset

Velkajärjestelylle oli painavat syyt vaikka veloista suurin osa oli rikoksella aiheutettua korvausvelkaa

KKO:2023:80 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este – Painavat syyt A oli tuomittu rangaistukseen lukuisista petoksista ja maksuvälinepetoksista. A:lle rikosten perusteella tuomittujen maksuvelvollisuuksien yhteismäärä oli noin 200 000 euroa. A oli lisäksi velkaantunut ottamalla noin 70 000 euroa kulutusluottoja. A:lla oli diagnosoitu peliriippuvuus. Korkein oikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/velkajarjestelylle-oli-painavat-syyt-vaikka-veloista-suurin-osa-oli-rikoksella-aiheutettua-korvausvelkaa/
1.8.2023 Oikeusuutiset

Kulutusluottodirektiivin tulkinnan johdosta olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

KKO:2023:56 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Tarkistusperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Kuluttajansuoja – Kuluttajaluotto A:n ja X Oy:n välisen kuluttajaluottosopimuksen ehtojen mukaan lainan järjestelypalkkio oli sovittu maksettavaksi laina-aikana kuukausittaisissa erissä. Lainan sopimusehtojen mukaan järjestelypalkkio tuli luoton ennenaikaisen takaisinmaksun tapauksessa maksaa kokonaisuudessaan. A oli maksanut lainan ennenaikaisesti X Oy:ltä ottamallaan uudella kuluttajaluotolla, missä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kulutusluottodirektiivin-tulkinnan-johdosta-olisi-tullut-myontaa-jatkokasittelylupa/
1.11.2021 Oikeusuutiset

Perintäyhtiö joutui korvaamaan osan velallisen oikeudenkäyntikuluista kun kanteesta oli hylätty muu kuin pääoman osuus

I-SHO:2021:8 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Kuluttajansuoja – Euroopan unionin oikeus Perintäyhtiö vaati kanteessaan Alta maksamatonta kuluttajaluottoa korkoineen, erinäisiä korkosaatavia, luottokustannuksia sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluja. An myönnettyä osan luoton pääomasta mutta kiistettyä kanteen muilta osin, käräjäoikeus velvoitti lainvoimaiseksi tulleella ratkaisullaan An suorittamaan myönnetyn pääoman määrän korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/perintayhtio-joutui-korvaamaan-osan-velallisen-oikeudenkayntikuluista-kun-kanteesta-oli-hylatty-muu-kuin-paaoman-osuus/
1.9.2021 Oikeusuutiset

RHO: Direktiivi sallii sen, että luotonantaja saa pitää perimänsä luoton perustamiskulut täysimääräisenä, vaikka luotto maksettaisiin ennenaikaisesti

RHO 2021:4 Kulutusluotto – Kulutusluottodirektiivi – Luottokustannukset – Toimituspalkkioiden kohtuullisuus – Luoton perustamiseen liittyvät toimet – Hyvitys luoton ennenaikaisesta maksusta S:lle oli myönnetty 1 000 euron kertaluotto 11.4.2016 ja 5 000 euron kertaluotto 2.11.2016. S:lle myönnetystä 5 000 euron kertaluotosta oli maksettu 11.4.2016 myönnetyn luoton avoin saldo 926,41 euroa, joten…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/rho-direktiivi-sallii-sen-etta-luotonantaja-saa-pitaa-perimansa-luoton-perustamiskulut-taysimaaraisena-vaikka-luotto-maksettaisiin-ennenaikaisesti/
29.11.2019 Lausunnot

Lausunto selvityksestä keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Yleiset huomiot mietinnöstä Lausunnonantaja lähtökohtaisesti kannattaa esitystä. Selvityksessä esitetyt makrotalousvälineet ovat osaltaan tarpeellisia keinoja yritettäessä estää kotitalouksien velkaantumista. Ne koskevat erityisesti kuluttajien uudisrakentamista varten nostamia asuntoluottoja. Ylivelkaantuminen on kuitenkin laajempi ongelma erityisesti kuluttajille suunnattujen pikavippien ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen, vakuusomaisuuden arvonalentumisten sekä taloyhtiölainojen osalta. Selvityksessä todetusti asuntoluottojen määrän kasvu on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-selvityksesta-keinoista-ehkaista-kotitalouksien-velkaantumista/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon. 4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pikavippiyhtio-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-ja-asetettiin-uusi-isompi-uhkasakko/
31.5.2019 Lausunnot

Lausunto kuluttajaluottojen markkinointia koskevasta arviomuistiosta

Dnro 06/2019   Lausuntopyyntönne: VN/2281/2019, 10.4.2019 LAUSUNTO KULUTTAJALUOTTOJEN MARKKINOINTIA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 10.4.2019 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota kuluttajaluottojen markkinoinnista. Lausunnonantajilta toivotaan erityisesti näkemyksiä arviomuistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista.   Suomen Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa.   1 Yleistä Kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 1.9.2019 voimaan tulevalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lausunto-kuluttajaluottojen-markkinointia-koskevasta-arviomuistiosta/
19.12.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Velkojien on osoitettava, että he ovat täyttäneet ennalta sopimusvelvoitteensa antamalla tietoja ja tarkistamalla lainansaajien luottokelpoisuuden

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kulutusluotto – Direktiivi 2008/48/EY – Velvollisuus tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekoa – Velvollisuus arvioida luotonottajan luottokelpoisuus – Todistustaakka – Todistelusäännöt Tehokkuuden periaate vaarantuisi, mikäli katsottaisiin, että velallisilla olisi  todistustaakka siitä, että velkojat eivät ole täyttäneet velvoitteitaan. Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt tribunal d’instance d’Orléans (Ranska).Ennakkoratkaisupyyntö koski kulutusluottosopimuksista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-velkojien-on-osoitettava-etta-he-ovat-tayttaneet-ennalta-sopimusvelvoitteensa-antamalla-tietoja-ja-tarkistamalla-lainansaajien-luottokelpoisuuden/