Perintäyhtiö joutui korvaamaan osan velallisen oikeudenkäyntikuluista kun kanteesta oli hylätty muu kuin pääoman osuus

1.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2021:8 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Kuluttajansuoja – Euroopan unionin oikeus

Perintäyhtiö vaati kanteessaan Alta maksamatonta kuluttajaluottoa korkoineen, erinäisiä korkosaatavia, luottokustannuksia sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluja. An myönnettyä osan luoton pääomasta mutta kiistettyä kanteen muilta osin, käräjäoikeus velvoitti lainvoimaiseksi tulleella ratkaisullaan An suorittamaan myönnetyn pääoman määrän korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen ja hylkäsi kanteen muilta osin.

An valituksesta hovioikeus katsoi, ettei Euroopan unionin kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 6 ja 7 artiklan soveltamista koskeva oikeuskäytäntö edellyttänyt perintäyhtiön velvoittamista korvaamaan An oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa kokonaisuudessaan. Hovioikeuden tuomiossa tarkemmin selostetuilla perusteilla perintäyhtiö velvoitettiin osittain korvaamaan An oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa.

I-SHO:2021:8

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments