Henkilö vastaa sähköisen tunnistusvälineen avulla otetusta luotosta, vaikka ei itse ole antanut välinettä henkilölle, joka on oikeudettomasti sen avulla lainan ottanut

12.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2023:6 Sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Oikeudeton käyttö – Kuluttajansuoja – Kuluttajaluotto

A oli ottanut itselleen B:n nimissä kuluttajaluoton ilman B:n lupaa käyttäen luottohakemuksessa B:n vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (myöhemmin myös ”tunnistuslaki”) mukaista tunnistusvälinettä, mistä menettelystä A oli tuomittu rangaistukseen. A oli saanut B:n tunnistusvälineen haltuunsa B:n puolison C:n kautta, jolle B oli vapaaehtoisesti luovuttanut tunnistusvälineen. X Oy vaati, että B velvoitetaan suorittamaan sille luoton pääoma, luottokustannukset sekä muita kuluja. Kysymys siitä, oliko B vastuussa A:n ottamasta luotosta tunnistuslain 27 §:n nojalla ja oliko luottokustannuksia kohtuullistettava luotonantajan lainvastaisen menettelyn ja myötävaikutuksen perusteella.

Asiassa on riidatonta, että B oli antanut pankkitunnuksensa puolisolleen käytettäviksi laskujen maksamista varten. B:n mukaan hän oli näin menetellyt, koska hänellä ei ollut ollut älypuhelinta ja hänen terveydentilansa oli vaikeuttanut asioiden omatoimista hoitamista. Kolmas henkilö oli avustanut B:n puolisoa laskujen maksamisessa ja tässä yhteydessä saanut haltuunsa B:n tunnistusvälineen.
Vaikka tunnistusvälineen luovutukselle on B:n kertomin tavoin voinut olla sinänsä käytännöllisestä näkökulmasta perusteltu syy, tämä ei muuta sitä tosiseikkaa, että hän on luovuttanut tunnistusvälineen toiselle. Tunnistuslain 27 §:n 1 momentin 1 kohta ei edellytä tunnistusvälineen haltijan vastuun syntymisen kannalta mitään muuta kuin tunnistusvälineen vapaaehtoista luovuttamista toiselle.
Tunnistusväline on edellä lausutut lainsäädännön esityöt ja oikeuskäytäntö huomioon ottaen korostuneen henkilökohtainen, eikä sitä ole tarkoitettu luovutettavaksi toiselle missään tilanteessa. Perheenjäsentä on pidettävä tunnistusvälineen luovuttamisen näkökulmasta sivullisena. Luovuttaessaan tunnistusvälineen puolisolleen B on menettänyt mahdollisuutensa kontrolloida sitä, miten puoliso tunnistusvälinettä käyttää tai suojaa. – – –
Edellä lausuttu huomioon ottaen B on vastuussa tunnistusvälineensä oikeudettomasta käytöstä tunnistuslain 27 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. – – –
Toisaalta luotonantajan laiminlyötyä B:n luottokelpoisuuden selvittämisen riittävällä tavalla ja kun B:n maksukykyä koskevan lisäselvityksen hankkiminen olisi voinut johtaa siihen, että luottoa ei olisi myönnetty lainkaan, luottosopimuksen ehtojen soveltaminen sellaisenaan johtaa B:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, jos ehtoja ei luotonantajan myötävaikutuksen perusteella sovitella. Hovioikeus pitää näissä olosuhteissa kohtuullisena, että B ei vastaa yhtiölle miltään osin luottokustannuksista.

THO:2023:6

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments