Generic filters
Exact matches only
21.4.2022 Oikeusuutiset

Eräiden palvelujen kuluttajansuojaa parannetaan

Hallitus esittää kuluttajansuojan vahvistamista henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeuksia ja velvollisuuksia näitä palveluja koskevissa sopimuksissa. Esityksen mukaan kuluttajansuojalakiin lisätään säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteissa.  Lisäksi lakiin on tarkoitus lisätä säännökset palveluntarjoajan kuluttajalta veloittamasta vakiokorvauksesta, jos kuluttaja peruuttaa palvelun. Nykyisin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/eraiden-palvelujen-kuluttajansuojaa-parannetaan/
22.12.2021 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojalakiin muutoksia ensi vuonna

Kuluttajansuojalaki muuttuu ensi vuoden alussa. Muutoksilla pannaan täytäntöön EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Tasavallan presidentti vahvisti lain tänään. Kuluttajansuojalain mukaan jatkossa virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja on tavaran saanut. Näin ei kuitenkaan ole esimerkiksi silloin, jos…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kuluttajansuojalakiin-muutoksia-ensi-vuonna/
21.10.2021 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojalakia uudistetaan

Hallitus esittää kuluttajansuojalakiin muutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Tavoitteena on helpottaa tavaroiden sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen ostamista sekä myymistä EU:n alueella. Muutoksia esitetään erityisesti kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevaan lukuun tavaran virheestä ja sen seurauksista. Esityksen mukaan virheen oletetaan olleen tavarassa jo…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kuluttajansuojalakia-uudistetaan/
10.7.2020 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet laajenevat

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet laajenevat 15. heinäkuuta. Lakimuutoksilla halutaan tehostaa kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista ja parantaa valvonnan uskottavuutta. Tarkoituksena on myös vähentää rikkomuksista aiheutuvia vahinkoja kuluttajille ja elinkeinonharjoittajan kilpailijoille. Tasavallan presidentti vahvisti lait tänään. Uudistuksen taustalla on kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva EU:n asetus, jota sovelletaan rajat ylittäviin kuluttajansuojarikkomuksiin jäsenvaltioissa. Samalla kuluttaja-asiamiehen keinot puuttua lainrikkomuksiin laajenevat…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kuluttajansuojaviranomaisten-toimivaltuudet-laajenevat/
29.5.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa uudistuksia kuluttajansuojaan

Kuluttajansuojasäädösten uudistamista pohtinut oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että kuluttajansuojalakiin lisättäisiin säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. Uudistukset koskisivat sosiaali- ja terveyspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, kauneuspalveluja, harrastuskursseja sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja. Nykyisessä laissa ei ole säännöksiä näiden palveluiden virhe- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-kuluttajansuojaan/
17.10.2019 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetaan laajennuksia

Hallitus esittää kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin laajennuksia. Tänään eduskunnalle annetun ehdotuksen taustalla on kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva EU:n asetus, jota sovelletaan rajat ylittäviin kuluttajansuojarikkomuksiin jäsenvaltioissa. Samalla tarkoituksena on laajentaa kuluttaja-asiamiehen keinoja puuttua lainrikkomuksiin yleisemminkin myös esimerkiksi kansallisissa valvonta-asioissa. Ehdotuksen mukaan kuluttaja-asiamies voisi osana valvontatehtäviään tehdä koeostoja, määrätä poikkeuksellisissa tapauksissa myös esimerkiksi verkkosivustoilla olevaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kuluttajansuojaviranomaisten-toimivaltuuksiin-ehdotetaan-laajennuksia/
8.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Eurooppalainen kuluttajansuoja – lelut ja autot vaarallisten tuotteiden listan kärjessä

Euroopan komissio antoi 5.4 vuoden 2018 raporttinsa vaarallisia tuotteita koskevasta Safety Gate -varoitusjärjestelmästä, jonka aiempi nimi oli RAPEX eli nopea tiedonvaihtojärjestelmä Raportista käy ilmi, että viranomaiset antoivat toisilleen 2 257 varoitusta vaarallisista tuotteista. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista (31 %), toiseksi eniten moottoriajoneuvoista (19 %) ja seuraavaksi eniten vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista (10 %). Yleisimpiä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-komissio-eurooppalainen-kuluttajansuoja-lelut-ja-autot-vaarallisten-tuotteiden-listan-karjessa/
4.4.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – 1 artiklan 2 kohta – Direktiivin soveltamisala – Ehto, jolla alueellinen toimivalta annetaan yleisten sääntöjen nojalla määritellylle tuomioistuimelle – 6 artiklan 1 kohta – Kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta – 7 artiklan 1 kohta – Kansallisen tuomioistuimen velvollisuudet ja oikeudet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-5/
2.4.2019 Oikeusuutiset

Kuluttajat vahvempaan asemaan: Euroopan komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen EU:n kuluttajansuojasääntöjen vahvistamisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen tiukemmista ja paremmin valvotuista kuluttajansuojasäännöistä Tärkeimmät parannukset ovat verkko-ostoksien avoimuuden lisääntyminen kuluttajien kannalta, tehokkaat seuraamukset ja selkeät säännöt, joilla puututaan tuotteiden laatuerojen aiheuttamaan ongelmaan EU:ssa. Euroopan komissio teki viime vuoden huhtikuussa ehdotuksen uusista säännöistä osana ”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -aloitetta. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kuluttajat-vahvempaan-asemaan-euroopan-komissio-on-tyytyvainen-alustavaan-sopimukseen-eun-kuluttajansuojasaantojen-vahvistamisesta/
28.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2011/83/EU – 6 artiklan 1 kohdan k alakohta ja 16 artiklan e alakohta – Etäsopimus – Peruuttamisoikeus – Poikkeukset – Käsite ”sinetöidyt tavarat, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on avattu toimituksen jälkeen” – Patja, jonka suojauksen kuluttaja on poistanut toimituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-6/