Euroopan komissio: Eurooppalainen kuluttajansuoja – lelut ja autot vaarallisten tuotteiden listan kärjessä

8.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio antoi 5.4 vuoden 2018 raporttinsa vaarallisia tuotteita koskevasta Safety Gate -varoitusjärjestelmästä, jonka aiempi nimi oli RAPEX eli nopea tiedonvaihtojärjestelmä

Raportista käy ilmi, että viranomaiset antoivat toisilleen 2 257
varoitusta vaarallisista tuotteista. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista
(31 %), toiseksi eniten moottoriajoneuvoista (19 %) ja seuraavaksi
eniten vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista (10 %). Yleisimpiä
riskejä olivat kemialliset riskit ja loukkaantumisriski (25 %) sekä
lasten tukehtumisriski (18 %).

Lisätietoa