Eräiden palvelujen kuluttajansuojaa parannetaan

21.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää kuluttajansuojan vahvistamista henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeuksia ja velvollisuuksia näitä palveluja koskevissa sopimuksissa.

Esityksen mukaan kuluttajansuojalakiin lisätään säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteissa. 

Lisäksi lakiin on tarkoitus lisätä säännökset palveluntarjoajan kuluttajalta veloittamasta vakiokorvauksesta, jos kuluttaja peruuttaa palvelun. Nykyisin useissa palveluissa on käytössä peruutusmaksu, jonka suuruus voi vaihdella sen mukaan, milloin palvelu peruutetaan. Kuluttajilla olisi jatkossa myös oikeus peruuttaa palvelu pakottavien syiden, kuten äkillisen sairastumisen tai tapaturman vuoksi, joutumatta maksamaan peruutusmaksua. 

Uudistus koskee elinkeinonharjoittajien tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, ulkonäköön kohdistuvia palveluja sekä harrastuskursseja. 

Ehdotetun soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät muun muassa kuluttajan taloudelliseen ja oikeudelliseen asemaan kohdistuvat palvelut, kuten sijoitus- ja muut rahoituspalvelut sekä asianajo- ja muut lakipalvelut. Nämä ovat palveluina niin erityyppisiä, että ehdotettu sääntely ei sellaisenaan soveltuisi niihin.

Uudistus huomioi paremmin henkilöön kohdistuvien palveluiden erityispiirteet

Nykyinen laki ei sisällä säännöksiä henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteista. Henkilöön kohdistuviin palveluihin on sovellettu osittain rakentamista ja esineiden korjausta koskevia säännöksiä.

Uudistuksen odotetaan helpottavan riitojen ratkaisua kuluttajaneuvonnassa, kuluttajariitalautakunnassa ja tuomioistuimissa.

Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa, jonka mukaan kuluttajansuojaa ajantasaistetaan palveluiden osalta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Palvelujen kuluttajansuojaa parannetaan

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments