Kuluttajat vahvempaan asemaan: Euroopan komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen EU:n kuluttajansuojasääntöjen vahvistamisesta

2.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen tiukemmista ja paremmin valvotuista kuluttajansuojasäännöistä

Tärkeimmät parannukset ovat verkko-ostoksien avoimuuden
lisääntyminen kuluttajien kannalta, tehokkaat seuraamukset ja selkeät
säännöt, joilla puututaan tuotteiden laatuerojen aiheuttamaan ongelmaan
EU:ssa. Euroopan komissio teki viime vuoden huhtikuussa ehdotuksen
uusista säännöistä osana ”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -aloitetta.

Lisätietoa