Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Henkilön käännyttäminen Syyriaan loukkaisi mm. oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa Venäjää koskevassa ratkaisussaan arvioinut Syyrian turvallisuustilannetta. EIT tuli siihen tulokseen, että Venäjällä ollutta henkilöä ei voitu käännyttää Syyriaan nykyisessä tilanteessa saattamatta häntä hengenvaaraan tai vaaraan joutua kidutuksen kohteeksi. EIT:n lehdistötiedotteesta: The Chamber judgment in the case of S.K. v. Russia (application no. 52722/15) involved a…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-henkilon-kaannyttaminen-syyriaan-loukkaisi-mm-oikeutta-elamaan-ja-kidutuksen-kieltoa/
23.8.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Kolmen turvapaikanhakijan käännyttäminen Irakiin muodostaisi EIS 3 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Irakin turvallisuustilanne on siten heikentynyt viime vuosien aikana, että valittajilla olisi todellinen riski joutua kidutuksen, epäinhimillisen tai muun halventavan – eli EIS 3 artiklan vastaisen – kohtelun kohteeksi, mikäli valittajat käännytettäisiin Irakiin. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber judgment…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/eitn-suuri-jaosto-kolmen-turvapaikanhakijan-kaannyttaminen-irakiin-muodostaisi-eis-3-artiklan-loukkauksen/
15.9.2015 Oikeusuutiset

EIT: somalinaisen käännyttäminen Somaliaan ei loukkaisi Euroopan ihmisoikeussopimusta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuomiossaan katsonut, että nuorehkon naisen käännyttäminen Somaliaan ei johtaisi kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltävän 3 artiklan loukkaukseen. Tuomio syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaksi tuomaria katsoi EIS 3 artiklaa loukattavan, mikäli käännytys pantaisiin täytäntöön. EIT:n lehdistötiedotteesta: The case concerned the deportation of a Somali asylum-seeker. The…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eit-somalinaisen-kaannyttaminen-somaliaan-ei-loukkaisi-euroopan-ihmisoikeussopimusta/
18.11.2014 Oikeusuutiset

EIT: "Isoäidin" käännyttäminen Venäjälle ei loukannut EIS:sta; äänestys jaostossa 8 artiklan soveltuvuudesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että iäkäs henkilö voitiin käännyttää Venäjälle loukkaamatta Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 3 tai 8 artiklaa. EIS 3 artiklan väitetyn loukkauksen osalta tuomarit olivat yksimielisiä: Venäjällä on riittävät mahdollisuudet saada hoitoa mahdollisiin sairauksiin, eikä pelkästään heikko kunto ja avun tarve ole peruste katsoa, että…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/eit-isoaidin-kaannyttaminen-venajalle-ei-loukannut-eissta-aanestys-jaostossa-8-artiklan-soveltuvuudesta/
4.11.2014 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Italiassa pakolaisten vastaanotto-olot voivat loukata EIS 3 artiklaa; käännyttäminen Sveitsistä Italiaan ei ollut sallittua Dublin-säännöstön perusteella

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on jatkanut tiukalla linjallaan siitä, että nopea palauttaminen alkuperäiseen turvapaikan hakumaahan ei saa johtaa EIS:ssa suojattujen ehdottomien oikeuksien potentiaaliseen loukkaukseen. EIT katsoi, että Italian olisi pitänyt pystyä esittämään yksilölliset takeet siitä, että turvapaikanhakijoiden kohtelu ei loukkaisi EIS 3 artiklaa ja että perheen yhdessä pysyminen pystyttäisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/eitn-suuri-jaosto-italiassa-pakolaisten-vastaanotto-olot-voivat-loukata-eis-3-artiklaa-kaannyttaminen-sveitsista-italiaan-ei-ollut-sallittua-dublin-saannoston-perusteella/
28.11.2013 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu tilapäisen oleskeluluvan edellytyksistä kun käännyttäminen ei ole mahdollista

KHO:2013:180 Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Maasta poistamisen estyminen – Ns. tekninen este – Esteen selvittäminen – Tilapäinen oleskelulupa – Irak Ulkomaalaislain 51 §:n 1 momentin mukaan Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen oleskelulupa tilanteessa, jossa hänen maasta poistamisensa ei ole tosiasiassa mahdollista maasta poistamiseen liittyvän teknisen esteen vuoksi. Tämän tilapäiselle oleskeluluvalle…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/khon-ratkaisu-tilapaisen-oleskeluluvan-edellytyksista-kun-kaannyttaminen-ei-ole-mahdollista/
2.12.2022 Oikeusuutiset

KHO kysyy EU-tuomioistuimelta voidaanko pitkään Virossa oleskeluluvalla asunut käännyttää Suomesta kansalaisuusmaahansa Venäjälle

KHO:2022:133 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen kansalaisuusvaltioon – Toisessa jäsenvaltiossa pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen – Direktiivin soveltuminen Venäjän federaation kansalaisella oli Viron myöntämä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen oleskelulupa. Hänelle oli määrätty useita Suomea koskevia kansallisia maahantulokieltoja. Maahanmuuttovirasto oli käännyttänyt muutoksenhakijan kansalaisuusvaltioonsa Venäjän federaatioon niin sanotun paluudirektiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kho-kysyy-eu-tuomioistuimelta-voidaanko-pitkaan-virossa-oleskeluluvalla-asunut-kaannyttaa-suomesta-kansalaisuusmaahansa-venajalle/
27.10.2022 Oikeusuutiset

Maasta käännytetyn ulkomaalaisen puolisolla ja alaikäisillä lapsilla oli oikeus valittaa käännytyspäätöksestä

KHO:2022:121 Ulkomaalaisasia – Kansainvälisen suojelun hakemus – Hakijan käännyttäminen – Hakijan puolison ja lapsen valitusoikeus käännyttämispäätöksestä A oli hakenut kansainvälistä suojelua toisen kerran. Maahanmuuttovirasto jätti A:n hakemuksen kansanvälisen suojelun osalta tutkimatta, hylkäsi hakemuksen ulkomaalaislain 52 §:n osalta ja käännytti A:n kotimaahansa. A:n puoliso B ja alaikäinen lapsi C valittivat hallinto-oikeuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/maasta-kaannytetyn-ulkomaalaisen-puolisolla-ja-alaikaisilla-lapsilla-oli-oikeus-valittaa-kaannytyspaatoksesta/
27.7.2022 Oikeusuutiset

Lapsen edun huomioon ottaminen käännytysharkinnassa ei ole rajoitettu vain ajankohtaan, kun asia ratkaistaan Maahanmuuttovirastossa

KHO:2022:91 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Maahantulosäännösten kiertäminen – Käännyttäminen – Käännytyksen kokonaisharkinta – Oleskeluluvan epäämisen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus – Muutoksenhakuvaiheessa syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon A oli hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella B:n aviopuolisona. Hakemus oli hylätty maahantulosäännösten kiertämisen perusteella ja A oli päätetty käännyttää kotimaahansa. Hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/lapsen-edun-huomioon-ottaminen-kaannytysharkinnassa-ei-ole-rajoitettu-vain-ajankohtaan-kun-asia-ratkaistaan-maahanmuuttovirastossa/
5.4.2022 Oikeusuutiset

Ulkomaalaisen puolisolla ei ollut oikeutta valittaa puolisonsa käännyttämistä ja maahantulokieltoa koskevasta päätöksestä

Tu­run HAO: Kansainvälistä suojelua koskeva asia – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Puolison valitusoikeus Maahanmuuttovirasto oli jättänyt hakijan kansainvälistä suojelua koskevan uusintahakemuksen tutkimatta eikä ollut myöntänyt hänelle oleskelulupaa. Virasto oli samalla päättänyt käännyttää hakijan kotimaahansa ja määrännyt samalla, ettei hän saa kahden vuoden kuluessa siitä lukien, kun hän poistuu Schengen-alueelta, saapua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/ulkomaalaisen-puolisolla-ei-ollut-oikeutta-valittaa-puolisonsa-kaannyttamista-ja-maahantulokieltoa-koskevasta-paatoksesta/