KHO:n ratkaisu tilapäisen oleskeluluvan edellytyksistä kun käännyttäminen ei ole mahdollista

28.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:180

Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Maasta poistamisen estyminen – Ns. tekninen este – Esteen selvittäminen – Tilapäinen oleskelulupa – Irak

Ulkomaalaislain 51 §:n 1 momentin mukaan Suomessa olevalle
ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen oleskelulupa tilanteessa, jossa
hänen maasta poistamisensa ei ole tosiasiassa mahdollista maasta
poistamiseen liittyvän teknisen esteen vuoksi. Tämän tilapäiselle
oleskeluluvalle asetetun edellytyksen selvittäminen ei sinänsä edellytä
täytäntöönpanokelpoista käännyttämispäätöstä. Jos Maahanmuuttovirastolla
tehdessään käännyttämispäätöstä ei ole erityistä syytä epäillä
asiakirjojen tai maatietouden nojalla teknisen esteen olemassaoloa, sen
ei ole tarpeen erikseen selvittää maasta poistamisen tosiasiallisia
mahdollisuuksia ennen käännyttämispäätöstä. Tähän liittyen on otettava
huomioon, että normaalitilanteissa käännyttämismahdollisuuksien
selvittäminen kuuluu täytäntöönpanoviranomaisena toimivalle poliisille
täytäntöönpanokelpoisen käännyttämispäätöksen jälkeen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments